Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

31 Aralık 2019

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1964)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Karar Sayısı: 1964 Karar Tarihi: 31.12.2019 Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı K ...
31 Aralık 2019

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/10)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KÂĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/10) ...
31 Aralık 2019

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/11)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ ...
31 Aralık 2019

Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/3)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI CİHAZLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/3 ...
31 Aralık 2019

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/6)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/6) Amaç ...
31 Aralık 2019

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/7)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/7) Dayanak MADDE 1 – (1) ...
31 Aralık 2019

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflas idarelerine ödenecek ücret tarifesini ve ücretin ödeme şeklini belirlemektir.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Adalet Bakanlığından: İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) ...
31 Aralık 2019

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: ...
31 Aralık 2019

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/9)R.Gazete No: 30995 (3.Mük.) R.G. Tarihi: 31.12.2019 Ticaret Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/9) ...
31 Aralık 2019

2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi


31.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de, 2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30995 R.G. Tarihi: 31.12.2019 Adalet Bakanlığından: 2020 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyu ...