Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

26 Ekim 2019

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


26.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 21.7.2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30930 R.G. Tarihi: 26.10.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖ ...
26 Ekim 2019

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik


26.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30930 R.G. Tarihi: 26.10.2019 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI, HARCAMA ...
26 Ekim 2019

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


26.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 29.12.2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30930 R.G. Tarihi: 26.10.2019 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELE ...
25 Ekim 2019

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1721)


25.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile; 12.12.2016 tarihli ve 2016/9741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30929 R.G. Tarihi: 25.10.2019 Karar Sayısı: 1721 Karar Tarihi: 24.10.2019 Ekli "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair ...
25 Ekim 2019

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)


25.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30929 R.G. Tarihi: 25.10.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 4) Tecil Faizi MA ...
25 Ekim 2019

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 1720)


25.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararına ekli Yönetmelik ile; 22.2.2016 tarihli ve 2016/8559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30929 R.G. Tarihi: 25.10.2019 Karar Sayısı: 1720 Karar Tarihi: 24.10.2019 Ekli "Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Ha ...
25 Ekim 2019

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2017 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1729)


25.10.2019 (Mük.) tarihli Resmi Gazete'de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Eklerinde Yapılan 2017 Yılına Ait Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1729) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30929 (Mük.) R.G. Tarihi: 25.10.2019 Karar Sayısı: 1729 Karar Tarihi: 25.10.2019 Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan ekli Tehli ...
24 Ekim 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/28)


24.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Tayland Krallığı menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan "cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)" tanımlı eşyanın ithalatında resen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30928 R.G. Tarihi: 24.10.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/28) Amaç ve kapsam ...
24 Ekim 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/29)


24.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Ticaret Bakanlığı tarafından başvuru üzerine Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı8302.10 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı "menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)", 8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı "sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya" ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı "diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)" eşyasının ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.
R.Gazete No: 30928 R.G. Tarihi: 24.10.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/29) Amaç ve kapsam ...
24 Ekim 2019

Kanun No. 7188 (Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)


24.10.2019 tarihli Resmi Gazete'de Kanun No. 7188 (Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) yayımlanmıştır.
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN R.Gazete No: 30928 R.G. Tarihi: 24.10.2019 Kanun No. 7188 Kabul Tarihi: 17/10/2019 MADDE 1 1 ...