Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

25 Eylül 2019

Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik


25.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığının korunması, çevre ve yüzme suyu kalitesinin muhafaza edilmesi, yüzme suyu kalitesinin belirlenmesi ve izlenmesi, sınıflandırılması, yönetilmesi ve yüzme suyu kalitesi konusunda halkın bilgilendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30899 R.G. Tarihi: 25.9.2019 Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜZME SUYU KALİTESİNİN YÖNETİMİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ ...
25 Eylül 2019

Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


25.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 30.5.2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün Mülkiyetindeki Taşınmazlar ile Kullanımındaki Alanların İdaresine İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30899 R.G. Tarihi: 25.9.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MÜLKİYETİNDEKİ TAŞINMAZLAR İLE KULLANIMINDAKİ ALANLARIN İDARESİ ...
25 Eylül 2019

İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikR.Gazete No: 30899 R.G. Tarihi: 25.9.2019 Millî Eğitim Bakanlığından: İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLDİĞİ GÜNÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA GÜNÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİ ...
24 Eylül 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)


24.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetki ve sorumluluğunda bulunan teknik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde, izlenmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak temel kriterleri belirlemektir.
R.Gazete No: 30898 R.G. Tarihi: 24.9.2019 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE ...
24 Eylül 2019

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 1.3.2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 30898 R.G. Tarihi: 24.9.2019 Sağlık Bakanlığından: DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – 1/ ...
24 Eylül 2019

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 12.5.2015 tarihli ve 29353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30898 R.G. Tarihi: 24.9.2019 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
24 Eylül 2019

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30898 R.G. Tarihi: 24.9.2019 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MADDE 1 – ...
23 Eylül 2019

Genelge No: 2019/20 (2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik)T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 96597630 010.06.01 E.13876919 23/09/2019 Konu : 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik ...
22 Eylül 2019

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)'ın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83R.Gazete No: 30896 R.G. Tarihi: 22.9.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 54 ( BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN E ...
22 Eylül 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı


22.9.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar ile 660 sayılı KHK'nın 9'uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından "International Code of Ethics for Professional Accountants- induding International Independence Standards " başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil)'ın yayımlanmasına karar verilmiştir.
R.Gazete No: 30896 R.G. Tarihi: 22.9.2019 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No : 75935942 050.01.04 [01/205] Ka ...