R.Gazete No: 31134

R.G. Tarihi: 22.5.2020

Ticaret Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

 

MADDE 1 – 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3'üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan "İhracat 2004/12" sayılı Tebliğ kapsamında 2020 yılında "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilen şirketler, alfabetik sıraya göre aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

 

MADDE 2 – 24/04/2020 tarihli ve 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------