Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

30 Eylül 2020

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


30.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31260 R.G. Tarihi: 30.9.2020 Kamu İhale Kurumundan: İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
30 Eylül 2020

Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ


30.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; kamu özel iş birliği (KÖİ) projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen üretim, işletme, dağıtım ve benzeri lisanslar kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde kullanılmak üzere düzenlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 31260 R.G. Tarihi: 30.9.2020 Kamu İhale Kurumundan: KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ PROJELERİ İLE LİSANSLI İŞLER KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAPIM İŞLERİNE ...
30 Eylül 2020

Genelge No: 2020/40 Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik AnlaşmasıT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E 15591373 724.01.02 11689791 Konu : Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenl ...
29 Eylül 2020

Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


29.9.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31259 R.G. Tarihi: 29.9.2020 Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan: YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
27 Eylül 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2020 Tarihli ve 9575 Sayılı Kararı


27.9.2020 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/09/2020 Tarihli ve 9575 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31257 R.G. Tarihi: 27.9.2020 KURUL KARARLARI Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 9575 Karar Tarihi: 24 09 2020 Enerji Piyasası ...
26 Eylül 2020

Gümüşhane İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Santa Harabeleri Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hk. Karar (Karar Sayısı: 3021)


26.9.2020 tarihli Gümüşhane İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Santa Harabeleri Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 3021 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31256 R.G. Tarihi: 26.9.2020 Karar Sayısı: 3021 Karar Tarihi: 25.9.2020 Gümüşhane İli, Merkez îlçe sınırları içerisinde bulunan Santa Harabeleri Doğal Sit Al ...
26 Eylül 2020

İstanbul İli, Tuzla İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sakız Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hk. Karar (Karar Sayısı: 3023)


26.9.2020 tarihli İstanbul İli, Tuzla İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Sakız Adası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 3023 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31256 R.G. Tarihi: 26.9.2020 Karar Sayısı: 3023 Karar Tarihi: 25.9.2020 İstanbul İli, Tuzla İlçesi sınırlan içerisinde bulunan Sakız Adası Doğal Sit Alanını ...
26 Eylül 2020

Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Döngel Mağarası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hk. Karar (Karar Sayısı: 3024)


26.9.2020 tarihli Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Döngel Mağarası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 3024 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31256 R.G. Tarihi: 26.9.2020 Karar Sayısı: 3024 Karar Tarihi: 25.9.2020 Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi sınırları içerisinde bulunan Döngel Mağaras ...
26 Eylül 2020

Mersin İli, Silifke İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Göksu Deltası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hk. Karar (Karar Sayısı: 3025)


26.9.2020 tarihli Mersin İli, Silifke İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Göksu Deltası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 3025 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31256 R.G. Tarihi: 26.9.2020 Karar Sayısı: 3025 Karar Tarihi: 25.9.2020 Mersin İli, Silifke İlçesi sınırları içerisinde bulunan Göksu Deltası Doğal Sit Alan ...
26 Eylül 2020

Mersin İli, Tarsus İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tarsus Dalyanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hk. Karar (Karar Sayısı: 3026)


26.9.2020 tarihli Mersin İli, Tarsus İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Tarsus Dalyanı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında 3026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31256 R.G. Tarihi: 26.9.2020 Karar Sayısı: 3026 Karar Tarihi: 25.9.2020 Mersin İli, Tarsus İlçesi sınırları içerisinde bulunan Tarsus Dalyanı Doğal Sit Alanının ...