Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

24 Ekim 2020

Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


24.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31284 R.G. Tarihi: 24.10.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
24 Ekim 2020

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 109 Sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 111)


24.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu İlke Kararı ile; 109 sayılı Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararında değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31284 R.G. Tarihi: 24.10.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Toplantı Tarihi ve Sayısı : 10.09.2020 37 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve Sayısı : 10.09.2020 111 A ...
22 Ekim 2020

TS 6269/T2 Rulmanlı Yataklar - Bir Sıra Bilyalı, Radyal Standardı ile İlgili Tebliğ (No: SGM - 2020/8)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; TS 6269/T2 (Nisan 2019) "Rulmanlı Yataklar-Bir Sıra Bilyalı, Radyal" standardının tadilinin uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TS 6269/T2 RULMANLI YATAKLAR – BİR SIRA BİLYALI, RADYAL STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ (TEBLİĞ ...
22 Ekim 2020

Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3115)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bazı Havalimanlarının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında 3115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Karar Sayısı: 3115 Karar Tarihi: 21.10.2020 Ekli listede belirtilen havalimanlarının ulusl ...
22 Ekim 2020

Bayburt İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3114)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bayburt İli, Merkez İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 3 Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü Hakkında 3114 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Karar Sayısı: 3114 Karar Tarihi: 21.10.2020 Bayburt îli, Merkez îlçe sınırları içerisind ...
22 Ekim 2020

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 2/2/2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİ ...
22 Ekim 2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Karar Sayısı: 3113 Karar Tarihi: 21.10.2020 Ekli "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi H ...
22 Ekim 2020

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemektir.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: OKUL GIDASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/23) Amaç ...
22 Ekim 2020

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile gerçekleştirilen elektronik kimlik doğrulama sistemi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 İçişleri Bakanlığından: TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI ELEKTRONİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ ...
22 Ekim 2020

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından sağlık bilim ve teknolojileri alanında desteklenecek araştırma ve geliştirme projeleri ile diğer projelerin; başvuru, değerlendirme, destek, teşvik, izleme ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından: TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI PROJE DESTEK PROGRAMLARINA ...