Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

22 Ekim 2020

26/2/1998 Tarihli ve 98/10716 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan "Açık Stok Sahası Olarak Kullanılmak Üzere" İbaresinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3112)


22.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de 26/2/1998 Tarihli ve 98/10716 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Yer Alan "Açık Stok Sahası Olarak Kullanılmak Üzere" İbaresinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 3112 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31282 R.G. Tarihi: 22.10.2020 Karar Sayısı: 3112 Karar Tarihi: 21.10.2020 26/2/1998 tarihli ve 98/10716 sayılı Baka ...
21 Ekim 2020

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3099)


21.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31281 R.G. Tarihi: 21.10.2020 Karar Sayısı: 3099 Karar Tarihi:20.10.2020 Ekli "Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına ...
21 Ekim 2020

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100)


21.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3100) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31281 R.G. Tarihi: 21.10.2020 Karar Sayısı: 3100 Karar Tarihi: 20.10.2020 Ekli "ithalat Rejimi Kararma Ek Kararcın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunim 1 i ...
21 Ekim 2020

Covid-19 Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle; Bakım Merkezlerinde Bakım Hizmeti Sunulabilmesi İçin Bazı Şartların 17/4/2021 Tarihine Kadar Aranmaması Hk. (Karar Sayısı: 3096)


21.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Covid-19 Salgını Kaynaklı Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle; Bakım Merkezlerinde Bakım Hizmeti Sunulabilmesi İçin Bazı Şartların 17/4/2021 Tarihine Kadar Aranmaması Hakkında 3096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31281 R.G. Tarihi: 21.10.2020 Karar Sayısı: 3096 Karar Tarihi: 20.10.2020 Yeni koronavirüs (Covid 19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; a) ...
21 Ekim 2020

Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik


21.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31281 R.G. Tarihi: 21.10.2020 Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVAN HASTALIKLARINDA TAZMİNAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 ...
21 Ekim 2020

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


21.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 22/2/2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31281 R.G. Tarihi: 21.10.2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
20 Ekim 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2020 Tarihli ve 9615 Sayılı Kararı


20.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2020 Tarihli ve 9615 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31280 R.G. Tarihi: 20.10.2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kuramımdan: KURUL KARARI Karar No: 9615 Karar Tarihi: 15/10/2020 Enerji Piyasası Düzenleme Kumlun ...
20 Ekim 2020

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


20.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31280 R.G. Tarihi: 20.10.2020 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
19 Ekim 2020

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /55 Konusu : Geç ...
17 Ekim 2020

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)


17.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de, Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 25)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31277 R.G. Tarihi: 17.10.2020 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 25)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ( ...