Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

17 Ekim 2020

Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği (Karar Sayısı:3095)


17.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği (Karar Sayısı:3095) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31277 R.G. Tarihi: 17.10.2020 Karar Sayısı: 3095 Karar Tarihi : 16.10.2020 Ekli "Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmas ...
17 Ekim 2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)'nde Değ: (SGM: 2020/7)


17.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31277 R.G. Tarihi: 17.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENET ...
17 Ekim 2020

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)


17.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31277 R.G. Tarihi: 17.10.2020 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/22) Amaç ve kapsam MADDE 1 ...
17 Ekim 2020

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 31)


17.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de, 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31277 R.G. Tarihi: 17.10.2020 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 18)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ( ...
17 Ekim 2020

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32)


17.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de, Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 32) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31277 R.G. Tarihi: 17.10.2020 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ( ...
17 Ekim 2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/10/2020 Tarihli ve 9190 Sayılı Kararı


17.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/10/2020 Tarihli ve 9190 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31277 R.G. Tarihi: 17.10.2020 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuramımdan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 9190 Karar Tar ...
17 Ekim 2020

İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


17.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinide değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31277 R.G. Tarihi: 17.10.2020 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
16 Ekim 2020

7254 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


16.10.2020 (mük.) tarihli Resmi Gazete'de 7254 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.
KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 1 R.Gazete No: 31276 (Mük.) R.G. Tarihi: 16.10.2020 Kanun No. 7254 Kabul Ta ...
16 Ekim 2020

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3092)


16.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31276 R.G. Tarihi: 16.10.2020 Karar Sayısı: 3092 Karar Tarihi: 15.10.2020 Ekli "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanl ...
16 Ekim 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1)


16.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31276 R.G. Tarihi: 16.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: ...