Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

16 Ekim 2020

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31276 R.G. Tarihi: 16.10.2020 Millî Savunma Bakanlığından: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
16 Ekim 2020

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31276 R.G. Tarihi: 16.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA D ...
16 Ekim 2020

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


16.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31276 R.G. Tarihi: 16.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLEND ...
16 Ekim 2020

Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


16.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31276 R.G. Tarihi: 16.10.2020 Millî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
16 Ekim 2020

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği


16.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında yer alan ve insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirilecek olan piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esaslarını belirlemektir.
R.Gazete No: 31276 R.G. Tarihi: 16.10.2020 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ...
15 Ekim 2020

Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31275 R.G. Tarihi: 15.10.2020 Sermaye Piyasası Kurulundan: VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNUN FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ...
15 Ekim 2020

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


15.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31275 R.G. Tarihi: 15.10.2020 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Y ...
14 Ekim 2020

Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68)


14.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31274 R.G. Tarihi: 14.10.2020 Kararname Numarası: 68 ...
14 Ekim 2020

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


14.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31274 R.G. Tarihi: 14.10.2020 Ticaret Bakanlığından: ...
14 Ekim 2020

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)


14.10.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararı ile; 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31274 R.G. Tarihi: 14.10.2020 Karar Sayısı: 3081 Karar Tarihi: 13.10.2020 Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kara ...