Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

08 Aralık 2021

Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


8.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31683 R.G. Tarihi: 8.12.2021 Tarım ve Orman Bakanlığından: TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ...
08 Aralık 2021

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik


8.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmeliğin amacı; üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31683 R.G. Tarihi: 8.12.2021 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK Sİ ...
08 Aralık 2021

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/40)


8.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 31683 R.G. Tarihi: 8.12.2021 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/40) BİRİNC ...
07 Aralık 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 10594 Sayılı Kararı


7.12.2012 tarihli Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 10594 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31682 R.G. Tarihi: 7.12.2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KURUL KARARI 1 Karar No: 10594 Karar Tarihi: 02.12.2021 ...
07 Aralık 2021

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


7.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31682 R.G. Tarihi: 7.12.2021 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Y ...
07 Aralık 2021

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı


7.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 02/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/6794] Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31682 R.G. Tarihi: 7.12.2021 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuramımdan: KURUL KARARI Karar No: 75935942 050.01.04 [01/6794] Karar Ta ...
07 Aralık 2021

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2021/43)


7.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesidir.
R.Gazete No: 31682 R.G. Tarihi: 7.12.2021 Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Ka ...
06 Aralık 2021

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ


6.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; (TS) EN ISO/IEC 17024 nolu standarda uygun olarak Veri Koruma Görevlisi Programı dâhilinde kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
R.Gazete No: 31681 R.G. Tarihi: 6.12.2021 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: PERSONEL SERTİFİKASYON MEKANİZMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ B ...
04 Aralık 2021

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 173)


4.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31679 R.G. Tarihi: 4.12.2021 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 92)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞL ...
04 Aralık 2021

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 172)


4.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31679 R.G. Tarihi: 4.12.2021 Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 90)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLER ...