Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

18 Ocak 2022

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


18.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/1)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
18 Ocak 2022

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


18.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 3/7/2007 tarihli ve 26571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/25)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
18 Ocak 2022

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


18.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 16/9/2018 tarihli ve 30537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/8)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/8)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
18 Ocak 2022

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


18.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 8/4/2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/2)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
18 Ocak 2022

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


18.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 3/9/2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/4)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
18 Ocak 2022

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


18.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/5)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 ...
18 Ocak 2022

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 73) (Döner Sermaye İşlemleri)


18.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, döner sermayeli işletmelerin; aylık gayrisafi hasılatından genel bütçeye aktarılacak tutarlar ile yıl sonu kârlarının bildirilmesi, ödenmesi, muhasebeleştirilmesi, zorunlu hâllerde ödeme süresinin uzatılması, beyan edilmesi, ödemenin süresinde yapılmaması halinde yapılacak işlemler ile bilgi verme yükümlülüklerini, kayıt ve tescil işlemlerini, tutulacak defter ve belgelere ilişkin bilgileri, bilgisayar ve kredi kartları ile yapılacak tahsilatları ve mükelleflerin borçlarına karşılık yapacakları kesintilere ilişkin işlemleri düzenlemektir.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 73) (DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ) BİRİNCİ BÖ ...
18 Ocak 2022

Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.1.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bu Yönetmelik ile, 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Millî Savunma Bakanlığından: SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 MAD ...
18 Ocak 2022

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


18.1.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bu Yönetmelik ile, 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPIL ...
18 Ocak 2022

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)


18.1.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bu Tebliğ ile, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 31723 R.G. Tarihi: 18.1.2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİ ...