Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 1000

14 Ocak 2022

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/26)


14.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31719 R.G. Tarihi: 14.1.2022 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAP ...
14 Ocak 2022

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/28)


14.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18)'de değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31719 R.G. Tarihi: 14.1.2022 Ticaret Bakanlığından: BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 202 ...
14 Ocak 2022

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/29)


14.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31719 R.G. Tarihi: 14.1.2022 Ticaret Bakanlığından: ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/25)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAS ...
14 Ocak 2022

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10042 Sayılı Kararı


14.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10042 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31719 R.G. Tarihi: 14.1.2022 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 10042 Karar T ...
14 Ocak 2022

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10043 Sayılı Kararı


14.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/01/2022 Tarihli ve 10043 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31719 R.G. Tarihi: 14.1.2022 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 10043 Karar T ...
13 Ocak 2022

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5098)


13.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Cumhurbaşkanı Kararına bağlı Yönetmelik ile; 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31718 R.G. Tarihi: 13.1.2022 Karar Sayısı: 5098 Karar Tarihi: 12.1.2022 Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yöne ...
13 Ocak 2022

4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların ÖTV Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096)


13.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de 4760 Sayılı ÖTV Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların ÖTV Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 31718 R.G. Tarihi: 13.1.2022 Karar Sayısı: 5096 Karar Tarihi: 12.1.2022 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların ...
12 Ocak 2022

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)


12.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir
R.Gazete No: 31717 R.G. Tarihi: 12.1.2022 Hazine ve Maliye Bakanlığından: DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Amaç ...
12 Ocak 2022

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/63)


12.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile; 7/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/43)'nde değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 31717 R.G. Tarihi: 12.1.2022 Tarım ve Orman Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/43)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ...
12 Ocak 2022

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)


12.1.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı; 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 31717 R.G. Tarihi: 12.1.2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 318) BİRİNCİ BÖLÜM ...