R.Gazete No: 30263

                                                  R.G. Tarihi: 7.12.2017

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2017/10836    Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Başvuru Usulüne İlişkin İhtiyari Protokolün Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar AİHM KARARLARI (AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ)

2017/10849    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Kooperatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

2017/10860    Birecik İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Şanlıurfa İli Bozova ve Birecik İlçeleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

–Hükümlü Celal TOPKARA'nın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2017/72)

YÖNETMELİK

–Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği TİCARET, FİKRİ VE SINAİ

TEBLİĞLER

–İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ İTHALAT, G1(GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ)

–Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2017/48) TEŞVİK

–Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 17) KAMBİYO, BANKACILIK, SERMAYE PİYASASI

–Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

–Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 55 (Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 200)

–Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 56 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 220)

–Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 57 (Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 230)

KURUL KARARI

–Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 01/12/2017 Tarihli ve 7612 Sayılı Kararı BANKACILIK

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–Anayasa Mahkemesinin 25/10/2017 Tarihli ve 2014/18179 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

AÇIKLAMA:

---------

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------