R.Gazete No: 30208

                                                 R.G. Tarihi: 12.10.2017

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

-  İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik BELEDİYE, GAYRİMENKUL, İMAR, KÜLLİYAT

-  Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

-  Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

-  Ankara - Niğde Otoyolu Projesi ile İlgili 2017/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

KURUL KARARI

-  Devlet Muhasebesi Standardı 26 (DMS 26) Nakit Üreten Varlıklarda Değer Düşüklüğü

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

AÇIKLAMA:

---------

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------