R.Gazete No: 30240

                                                 R.G. Tarihi: 14.11.2017

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–  Başbakanlığa Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–  Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BELEDİYE, KÜLLİYAT

–  Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BELEDİYE, KÜLLİYAT

–  Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği DEVLET MEMURLARI, BELEDİYE, KÜLLİYAT

–  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–  İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/23)

KURUL KARARLARI

–  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 Tarihli ve 7426 Sayılı Kararı

–  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 Tarihli ve 7428-13 Sayılı Kararı

–  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 Tarihli ve 7433 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–  Anayasa Mahkemesinin 5/10/2017 Tarihli ve 2014/20364 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

–T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

AÇIKLAMA:

---------

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------