R.Gazete No: 30535

R.G. Tarihi: 14.9.2018

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 90) İHALE

––Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 91) İHRACAT, TEŞVİK, İTHALAT, GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ, SERBEST BÖLGELER, İMALAT SANAYİİ, GELİR VERGİSİ, VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNALAR, TURİZM, SOSYAL SİGORTALAR

––Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, Bilal DURDALI'nın Atanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2018/169)

––Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Görevden Alma Kararı (Karar Sayısı: 2018/170)

YÖNETMELİK

––Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik KÜLLİYAT

TEBLİĞ

––Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği (Tebliğ No: 2005/34)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 35) GIDA

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––Anayasa Mahkemesinin 17/7/2018 Tarihli ve 2014/11917 Başvuru Numaralı Kararı

––Anayasa Mahkemesinin 17/7/2018 Tarihli ve 2014/13176 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

––Danıştay Başkanlık Kurulunun 2018/32 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------