R.Gazete No: 30450

R.G. Tarihi: 13.6.2018

 

 

İÇİNDEKİLER

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

––  Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GAYRİMENKUL, İMAR, DOĞAL AFETLER, KÜLLİYAT

––  Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik VERGİ MUAFİYET VE İSTİSNALAR, GELİR VERGİSİ, KÜLLİYAT

––  Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

––  Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

––  İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/31)

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/32)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İTHALAT

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/10) İTHALAT

––  Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No: 5’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 126) MUHASEBE VE RAPORLAMA STANDARTLARI

 

KURUL KARARLARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7849 Sayılı Kararı BANKACILIK

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7851 Sayılı Kararı BANKACILIK

––  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88] Sayılı Kararı  MUHASEBE VE RAPORLAMA STANDARTLARI

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

 

----------o----------