R.Gazete No: 30589

R.G. Tarihi: 8.11.2018

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İMALAT SANAYİİ, KÜLLİYAT

––Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Mühendis, Eksper ve Tekniker Pozisyonlarına Ait Sınav ve Atama Yönetmeliği

––Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞ

––Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ENERJİ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––Anayasa Mahkemesinin 12/9/2018 Tarihli ve 2015/7179 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------