R.Gazete No: 30359

                                                 R.G. Tarihi: 13.3.2018

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/11501    Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar TURİZM

2017/11507    Ülkemize Kruvaziyer Gemi ile Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar TURİZM

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–   Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK'e, Başbakan Yardımcısı Recep AKDAĞ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–   Başbakan Yardımcısı Hakan ÇAVUŞOĞLU'na, Başbakan Yardımcısı Fikri IŞIK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Numan KURTULMUŞ'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–   Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

–   Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

GÖREVLENDİRME KARARI

–   Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye MARTI'nın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

–   Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–   2018 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–   2018 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–   2018 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

–   2018 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

–   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–   Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ TİCARET

–   Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ENERJİ

KURUL KARARLARI

–   Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 08/03/2018 Tarihli ve 7753 Sayılı Kararı BANKACILIK

–   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2018 Tarihli ve 7730 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–   Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2012/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/1 Sayılı Kararı

–   Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2012/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/2 Sayılı Kararı

–   Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2013/71 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/3 Sayılı Kararı

–   Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2013/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/4 Sayılı Kararı

–   Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/63 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/5 Sayılı Kararı

–   Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/6 Sayılı Kararı

–   Anayasa Mahkemesinin 4/1/2018 Tarihli ve E: 2015/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2018/7 Sayılı Kararı

–   Anayasa Mahkemesinin 24/1/2018 Tarihli ve 2014/16941 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–   Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

–T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

AÇIKLAMA:

---------

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------