R.Gazete No: 30799

R.G. Tarihi: 12.6.2019

İÇİNDEKİLER

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7176 Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun KÜLLİYAT, YÜKSEKÖĞRETİM, VAKIFLAR, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, ENERJİ, ÇEVRE, İHALE, GAYRİMENKUL, İŞ HUKUKU, BELEDİYE, SENDİKALAR VE TOPLU SÖZLEŞME, TÜKETİCİ VE REKABETİN KORUNMASI, SERMAYE PİYASASI, VERGİ USUL, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ, HARÇLAR, AMME ALACAKLARI, DAMGA VERGİSİ, GELİR VERGİSİ, GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ, KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE, İMAR, SERBEST BÖLGELER, TİCARET, EMLAK VERGİSİ, TEŞVİK, BİLİŞİM

7177 Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, Gürcistan Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7178 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Atatürk Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Atatürk Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2019/16, 2019/17, 2019/18, 2019/19, 2019/20, 2019/21, 2019/22, 2019/23, 2019/24, 2019/25, 2019/26, 2019/27, 2019/28, 2019/29, 2019/30, 2019/31, 2019/32, 2019/33, 2019/34, 2019/35, 2019/36, 2019/37, 2019/38, 2019/39, 2019/40, 2019/41, 2019/42 ve 2019/43)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------