R.Gazete No: 30954

R.G. Tarihi: 20.11.2019

İÇİNDEKİLER

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

–– Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İMALAT SANAYİİ, KÜLLİYAT

–– Abdullah Gül Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Gümüşhane Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

–– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 308) GELİR VERGİSİ, SERMAYE PİYASASI

–– Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2019/54) TEŞVİK

 

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8662 Sayılı Kararı BANKACILIK

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/11/2019 Tarihli ve 8663 Sayılı Kararı BANKACILIK

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 15/11/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/257], [01/263], [01/264], [01/265] ve [01/266] Sayılı Kararları

MUHASEBE VE RAPORLAMA STANDARTLARI

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------