R.Gazete No: 30942

R.G. Tarihi: 8.11.2019

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 30.000.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1767)

 

YÖNETMELİKLER

–– Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

–– Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

–– Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT, DERNEKLER, VAKIFLAR

 

TEBLİĞLER

–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28) KATMA DEĞER VERGİSİ

–– Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2019/50) TEŞVİK, GIDA

–– Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (No: 2019/47) TEŞVİK

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/30) İTHALAT, GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ

–– Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/29) İHRACAT

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/10/2019 Tarihli ve 2014/13961 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------