R.Gazete No: 31008

R.G. Tarihi: 14.1.2020

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

–– Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği ÇEVRE, KÜLLİYAT

–– Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ÇEVRE, KÜLLİYAT

–– Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

–– Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

–– Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GÜMRÜK KANUNU VE YÖNETMELİĞİ, KÜLLİYAT

–– Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KÜLLİYAT

–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BANKACILIK, KÜLLİYAT

–– Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik BANKACILIK, SERMAYE PİYASASI, KÜLLİYAT

 

TEBLİĞ

–– Tıbbi Sülük (HirudoVerbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2019/66) İHRACAT

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/14 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2015/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/20 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/22 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/65 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/33 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/34 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/35 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/73 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/10/2019 Tarihli ve E: 2016/82 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2019/40 Sayılı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

AÇIKLAMA:

Bu Fihristte yanında kırmızı renkte Mevzuat Serisi yazılı olan mevzuat değişiklikleri, bilgi bankamıza alınmış olup; diğer mevzuat ise, Bilgi Bankamızda takip edilen konuların dışında kaldığından alınmamaktadır.

----------o----------