İş Hukuku Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe

İş Sözleşmeleri
İşe İade Davaları
İşçilik Hakları
Ücret, İzinler, Kıdem Tazminatı
İş Hukuku ile İlgili Borçlar Kanunu Hükümleri
Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri (Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurları Hk.)
854 sayılı Deniz İş Kanunu
5953 sayılı Basın İş Kanunu
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe
 

İşyeri Tehlike Sınıfları

Risk Değerlendirmesi  

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanları Görev,Yetki ve Sorumlulukları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Kazası ve Meslek Hastalıkları

İşverenin Yükümlülükleri ve İdari Cezalar ve ilgili Yargıtay Kararları  

yer almaktadır.