MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti, Lebib Yalkın Yayımları'nın elektronik ortamda yayımlamakta olduğu tüm mevzuat serilerini, yargıtay ve danıştay kararlarını ve yorumlu uzman makalelerini kapsayan ürünüdür.

 

Neden  MEVBANK?

 

  • Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri ve Sektörel kategorilerinde 63 ana başlıkta mevzuatı bir arada sunar.

  • Uzman Atıf Notları ve ilişkilendirilmiş içerik sayesinde çalışmalarınızı kolaylaştırır.
  • Tek kaynaktan mevzuat, yargı kararları, özelgeler ve uzman makalelerine erişim imkanı sunar.
  • 64 yılın birikimi ve abonelerimizin önerileriyle geliştirilmiştir.
  • Öncelik ve tercihlerinize göre kişiselleştirilir.
  • Mevzuat değişikliklerinden sizi haberdar eder.

 

MEVBANK TÜM Mevzuat ve İçtihat Seti içeriği:

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
1998'den bugüne yayınlanmış tüm makale arşivi ile

 

Hukuk
Yargıtay Kararları
Danıştay Kararları
T.C. Külliyatı
Anayasa Mahkemesi Kararları
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları


Vergi
Vergi Usul Mevzuatı
Kurumlar Vergisi Mevzuatı
Gelir Vergisi Mevzuatı
Katma Değer Vergisi Mevzuatı
Damga Vergisi Mevzuatı
Harçlar Mevzuatı
Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı
Emlak Vergisi Mevzuatı
Belediye Gelirleri Mevzuatı
Amme Alacakları Mevzuatı
Mali Müşavirlik Mevzuatı
Danıştay Kararları
Vergi Anlaşmaları
Vergi Fihristi, Muafiyet, İstisnalar

 

Sosyal Güvenlik
İş Hukuku Mevzuatı
Sosyal Sigortalar Mevzuatı
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı

 

Ticaret ve Finans
Ticaret Mevzuatı
Teşvik Mevzuatı
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Bankacılık Mevzuatı
Sigortacılık Mevzuatı
Kambiyo Mevzuatı
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı

 

Dış Ticaret ve Gümrük
İhracat Mevzuatı
İthalat Mevzuatı
Kambiyo Mevzuatı
Teşvik Mevzuatı
Yatırım Teşvik Anlaşmaları
Dış Ticaret Anlaşmaları
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
Gümrük Giriş Tarife Cetveli
Gümrük Anlaşmaları
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı
Serbest Bölgeler Mevzuatı
Avrupa Birliği Mevzuatı
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı

 

Yönetim Sistemleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Çevre Mevzuatı
Gıda Mevzuatı
Enerji Mevzuatı
Sağlık Mevzuatı
İmalat Sanayi Mevzuatı
Bilişim Mevzuatı


Sektörel
Gayrimenkul Mevzuatı
İmar Mevzuatı
İhale Mevzuatı
Turizm Mevzuatı
Belediye Mevzuatı
Belediye Gelirleri Mevzuatı
Emlak Vergisi Mevzuatı
Doğal Afetler Mevzuatı
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı
Dernekler Mevzuatı
Vakıflar Mevzuatı
Devlet Memurları Mevzuatı
Yükseköğretim Mevzuatı