İthalat Mevzuatı

Dış Ticaret Yayınları

Bu yayınımızda yer alan konular:

• Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı ile eki Listeleri ve Ekleri, İthalat Yönetmeliği ve İthalat Tebliğleri, İthalat Mevzuatı ile ilgili sair Tebliğler, Yatırımlarda Devlet Yardımları, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları, Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Mevzuat ile Teknik Düzenlemeler Kararı, Yönetmeliği, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri
• Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri, Ticarette Tağşişin Men’i Hakkında Kanun ve bu Kanunla ilgili Mevzuat, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuat, Gümrük Kanunu’nun ithalatla ilgili maddeleri, İthali Yasak Eşya ile ilgili Mevzuat
• Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Mevzuat, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar, İthalatta Alınan Fonlar hakkında Mevzuat, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Mevzuat, Para ve Kredi Kurulu Karar ve Tebliğleri, Tüketicini Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat
 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri hakkındaki Kararlar, Yönetmelikler ve ilgili Tebliğler
• İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hk. Karar ve Tebliğler

Bu yayınımızın elektronik ortamdaki şeklinde İthalat Anlaşmaları da yer almaktadır.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü