Abone Olun

Ürünler

Fiyat

Adet

Aylık Dergi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi (Son Sayı) 99,00 TL
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 1.125,00 TL

MEVBANK İnternet Yayınları

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 826,00 TL
MEVBANK Hukuk 1.888,00 TL
MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti 5.487,00 TL
MEVBANK Vergi 2.124,00 TL
MEVBANK Sosyal Güvenlik 1.652,00 TL
MEVBANK Ticaret ve Finans 1.475,00 TL
MEVBANK Dış Ticaret 2.006,00 TL
MEVBANK Gümrük 2.301,00 TL
MEVBANK Yönetim Sistemleri 2.950,00 TL

Ekonomik Setler

Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti 4.789,00 TL

Kitap

2021 Yılı Gümrük Kitapları 3'lü Seti 245,00 TL

Ekonomik Setler

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti 3.180,00 TL

Kitap

2021 Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı 99,00 TL
2021 İthalat Rejimi Kararı ve İthalat Tebliğleri 99,00 TL
2021 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Kitabı 69,00 TL
Tek Düzen Hesap Planı Kitabı 58,00 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzahname ve Açıklama Notları 339,00 TL
Tarife Eşya Fihristi 127,00 TL

Vergi Mevzuatı Serileri

Amme Alacakları Mevzuatı 543,00 TL
Belediye Gelirleri Mevzuatı 506,00 TL
Damga Vergisi 563,00 TL
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) 580,00 TL
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) 580,00 TL
Danıştay Kararları 3 (KDV) 580,00 TL
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) 580,00 TL
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) 580,00 TL
Emlak Vergisi Mevzuatı 621,00 TL
Gelir Vergisi Mevzuatı 1.656,00 TL
Harçlar Mevzuatı 563,00 TL
Katma Değer Vergisi Mevzuatı 970,00 TL
Kurumlar Vergisi Mevzuatı 979,00 TL
Mali Müşavirlik Mevzuatı 636,00 TL
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı 580,00 TL
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı 684,00 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı 503,00 TL
Vergi Usul Mevzuatı 1.563,00 TL
Vergi Anlaşmaları 331,00 TL
Vergi Muafiyet ve İstisnalar 249,00 TL

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Serileri

İş Hukuku Mevzuatı 1.598,00 TL
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı 674,00 TL
Sosyal Sigortalar Mevzuatı 1.840,00 TL
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı 859,00 TL

Ticaret ve Finans Mevzuatı Serileri

Bankacılık Mevzuatı 929,00 TL
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı 1.083,00 TL
Sermaye Piyasası Mevzuatı 978,00 TL
Sigortacılık Mevzuatı 643,00 TL
Ticaret Mevzuatı 1.424,00 TL
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı 606,00 TL

Dış Ticaret Mevzuatı Serileri

Dış Ticaret Anlaşmaları 1.113,00 TL
İhracat Mevzuatı 965,00 TL
İthalat Mevzuatı 2.152,00 TL
Kambiyo Mevzuatı 879,00 TL
Teşvik Mevzuatı 909,00 TL
Yatırım Teşvik Anlaşmaları 517,00 TL

Gümrük Mevzuatı Serileri

Avrupa Birliği Mevzuatı 740,00 TL
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı 544,00 TL
Gümrük Anlaşmaları 1.166,00 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli 4.817,00 TL
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 1.567,00 TL
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı 553,00 TL
Serbest Bölgeler Mevzuatı 631,00 TL

Sektörel Mevzuat Serileri

Belediye Mevzuatı 717,00 TL
Bilişim Mevzuatı 723,00 TL
Çevre Mevzuatı 1.368,00 TL
Dernekler Mevzuatı 644,00 TL
Doğal Afetler Mevzuatı 398,34 TL
Enerji Mevzuatı 1.597,00 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı 815,00 TL
Gayrimenkul Mevzuatı 1.979,00 TL
Gıda Mevzuatı 1.397,00 TL
İhale Mevzuatı 1.166,00 TL
İmalat Sanayi Mevzuatı 847,00 TL
İmar Mevzuatı 682,00 TL
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı 608,00 TL
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı 579,00 TL
Sağlık Mevzuatı 1.084,00 TL
Turizm Mevzuatı 808,00 TL
Vakıflar Mevzuatı 606,00 TL

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.