Abone Olun

Ürünler

Fiyat

Adet

Aylık Dergi

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 525,00 TL

MEVBANK İnternet Yayınları

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi 425,00 TL
MEVBANK Hukuk 800,00 TL
MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti 2.600,00 TL
MEVBANK Vergi 870,00 TL
MEVBANK Sosyal Güvenlik 660,00 TL
MEVBANK Ticaret ve Finans 650,00 TL
MEVBANK Dış Ticaret 810,00 TL
MEVBANK Gümrük 925,00 TL
MEVBANK Yönetim Sistemleri 800,00 TL
MEVBANK İnşaat ve Emlak 770,00 TL

Kitap

Gümrük Mevzuatı Kitabı 73,00 TL

Ekonomik Setler

Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti 1.948,00 TL

Kitap

2017 Yılı Gümrük Kitapları 3'lü Seti 190,00 TL

Ekonomik Setler

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti 1.293,00 TL

Kitap

2017 Türk Gümrük Tarife Cetveli Kitabı 83,00 TL

Ekonomik Setler

Dış Ticaret Mevzuatı Ekonomik Seti 1.614,00 TL

Vergi Mevzuatı Serileri

Amme Alacakları Mevzuatı 237,00 TL
Belediye Gelirleri Mevzuatı 221,00 TL
Damga Vergisi 243,00 TL
Danıştay Kararları 1 (Gelir ve Kurumlar Vergisi) 252,00 TL
Danıştay Kararları 2 (Vergi Usul Kanunu) 252,00 TL
Danıştay Kararları 3 (KDV) 252,00 TL
Danıştay Kararları 4 (Amme-Damga-Harç-Mali Müş.) 252,00 TL
Danıştay Kararları 5 (Veraset-Emlak-Belediye-Motorlu Taşıtlar-Gümrük) 252,00 TL
Emlak Vergisi Mevzuatı 266,00 TL
Gelir Vergisi Mevzuatı 712,00 TL
Harçlar Mevzuatı 243,00 TL
Katma Değer Vergisi Mevzuatı 420,00 TL
Kurumlar Vergisi Mevzuatı 416,00 TL
Mali Müşavirlik Mevzuatı 279,00 TL
Motorlu Taşıtlar Mevzuatı 250,00 TL
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı 294,00 TL
Veraset ve İntikal Vergisi Mevzuatı 219,00 TL
Vergi Usul Mevzuatı 667,00 TL
Vergi Anlaşmaları 160,00 TL
Vergi Fihristi, Muafiyet ve İstisnalar 122,00 TL

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Serileri

İş Hukuku Mevzuatı 688,00 TL
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı 277,00 TL
Sosyal Sigortalar Mevzuatı 776,00 TL
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı 380,00 TL

Ticaret ve Finans Mevzuatı Serileri

Bankacılık Mevzuatı 397,00 TL
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı 420,00 TL
Sermaye Piyasası Mevzuatı 420,00 TL
Sigortacılık Mevzuatı 273,00 TL
Ticaret Mevzuatı 614,00 TL
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı 256,00 TL

Dış Ticaret Mevzuatı Serileri

Dış Ticaret Anlaşmaları 483,00 TL
İhracat Mevzuatı 414,00 TL
İthalat Mevzuatı 868,00 TL
Kambiyo Mevzuatı 372,00 TL
Teşvik Mevzuatı 414,00 TL
Yatırım Teşvik Anlaşmaları 227,00 TL

Gümrük Mevzuatı Serileri

Avrupa Birliği Mevzuatı 321,00 TL
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması Mevzuatı 239,00 TL
Gümrük Anlaşmaları 517,00 TL
Gümrük Giriş Tarife Cetveli 1.893,00 TL
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği 669,00 TL
Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı 231,00 TL
Serbest Bölgeler Mevzuatı 270,00 TL

Sektörel Mevzuat Serileri

Belediye Mevzuatı 306,00 TL
Bilişim Mevzuatı 300,00 TL
Dernekler Mevzuatı 270,00 TL
Çevre Mevzuatı 569,00 TL
Doğal Afetler Mevzuatı 255,00 TL
Enerji Mevzuatı 662,00 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı 343,00 TL
Gayrimenkul Mevzuatı 797,00 TL
Gıda Mevzuatı 580,00 TL
İhale Mevzuatı 497,00 TL
İmalat Sanayi Mevzuatı 360,00 TL
İmar Mevzuatı 297,00 TL
Kat Mülkiyeti ve Kira Mevzuatı 255,00 TL
Kooperatifler ve Toplu Konut Mevzuatı 252,00 TL
Sağlık Mevzuatı 452,00 TL
Turizm Mevzuatı 344,00 TL
Vakıflar Mevzuatı 261,00 TL

Fiyatlarımız TL bazında olup KDV dahildir.
(KDV Oranları Basılı ve Elektronik Yayınlar'da %8, Dergi'de %1 'dir)