Akademi

VERGİ MEVZUATI 2023 YILI DEĞERLENDİRME WEBİNARI

VERGİ MEVZUATI 2023 YILI DEĞERLENDİRME WEBİNARI ONLİNE

Geride bırakmak üzere olduğumuz 2023 yılı Vergi Mevzuatı ve vergisel oranlar açısından son derece hareketli bir yıl oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik duruma ve güncel gelişmelere baktığımızda 2024 yılının da aynı hareketlilikle geçeceğini söyleyebiliriz. 

Gerçekleştirecek olduğumuz webinarımızda 2023 yılında gerçekleşen vergi mevzuatı değişikliklerini birlikte hatırlayacak, bu değişikliklerin gündelik hayata yansımasını, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini konuşacağız. Aynı zamanda 2024 yılında gelmesi muhtemel olan Torba Kanun ve olası değişiklikleri değerlendirecek ve olası sonuçları üzerine konuşacağız.

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Programı

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

  • Vergi Mevzuatındaki Gelişmeler
  • İçtihatlardaki Değişmeler
  • Vergi Yargılama Usul Hukuku Alanındaki Gelişmeler
  • Torba Kanun ve Olası Değişiklikler

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EĞİTİMCİ

A.BUMİN DOĞRUSÖZ

A.BUMİN DOĞRUSÖZ

DR.

1958 İstanbul doğumludur. Sırasıyla Etiler Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1980 yılında stajını tamamlayarak İstanbul Barosuna “Avukat” sıfatı ile kaydolmuştur. Aynı yıl, İstanbul I.T.I.A. Siyasal Bilgiler Fakültesine Mali Hukuk asistanı olarak girmiştir.

İstanbul Üniversitesinde, “Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme (Stopaj)” adlı tezi ile Mali Hukuk Doktoru unvanını almıştır. 1990 yılında Marmara Üniversitesi I.I.B. Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Ana Bilim Dalına Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.

3568 sayılı Kanunun yayımını müteakip İstanbul Mali Müşavirler odasına kaydolarak “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (*)” unvanını almıştır.

2015 yılında Kamu Gözetim Kurulu tarafından “Bağımsız Denetçi” unvanı ve yetkisi verilmiştir. 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği nezdinde kurulan Vergi, Özelleştirme, Sosyal Güvenlik, Mahalli İdareler, Bankacılık ve Sigortacılık konularındaki Özel İhtisas Komisyonlarının her birinde görev almıştır.

Devlet Planlama Teşkilatında VII ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve IX. Yedi Yıllık Kalkınma Planı Vergi Komisyonlarında ve Kalkınma Bakanlığı X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Vergi Komisyonunda görev yapmıştır. 

Maliye Bakanlığının danışma organı olan Vergi Konseyinde 9 yıl “Konsey Üyesi” sıfatı ile görev yaptıktan sonra 2018 yılı Şubat ayında tekrar atanmıştır. Ayrıca bir süre Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmüştür.

Ayrıca, 17 yıl Dünya Gazetesinde mali hukuk konularında köşe yazarlığından sonra 3 yıl Referans Gazetesinde köse yazarı olarak vergi ve ticaret hukuku konularında görüşlerini yayınlamıştır. Halen Dünya Gazetesi köse yazarıdır. 

“Türk Vergi Sisteminde Stopaj”, “Anonim Şirketler”, “Temel Vergi Kanunları” ve “Vergi Reformu (4369 sayılı Kanun açıklaması)”, “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Şerhi”, “Gerekçeli ve Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu” adli Kitapları, çeşitli mevzuat derlemeleri ve gazete köse yazıları dışında yüzün üzerinde mesleki makalesi vardır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyinde 2003 - 2021 yılları arasında Konsey üyesi olarak görev yapmıştır.  Halen MARMARA Üniversitesi İktisat Fakültesi ve MEDENİYET Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyeliğinin yanı sıra TÜRMOB Meslek Mevzuatını İzleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı, TOBB Vergi Danışma Kurulu üyeliği ve İSTANBUL YMM ODASI Akademik Kurul üyeliği, DÜNYA Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekte ve DÜNYA Gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. VEHUP Vergi Hukuku Platformunun da İcra Kurulu üyesidir. VEHAK Vergi Hakları Kürsüsünün Yönetim Kurulu üyesidir. TÜRMOB Genel Kurulunun İstanbul SMMM Odası delegesidir. 

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Finans-Muhasebe Departmanı Çalışanları, Mali Müşavirler, Avukatlar, Hukuk Müşavirleri, Vergi Uzmanları

* Eğitim tutarı KDV hariçtir.

* KDV oranımız %20'dir.

* Eğitime katılabilmek için tarihinden önce ödeme yapmanız ve ödeme dekontunu akademi@lebibyalkin.com.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

* Eğitim tarihinden iki gün öncesinde yapılan iptal ve iade talepleri kabul edilmemektedir.

* Genel koşullar ve eğitim işleyişi ile ilgili sorularınız için akademi@lebibyalkin.com.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

• Vergi • Katma Değer Vergisi • Gelir Vergisi • vergi istisnası • vergi muafiyeti

  • A.BUMİN DOĞRUSÖZ

Ücretsiz

Yandaki Formu Doldurarak Eğitimimize Ön Kayıt Yaptırabilirsiniz…

Yandaki formu doldurduğunuzda, eğitim talebiniz tarafımıza ulaşacak ve ilgili eğitim için ön kaydınız oluşturulacaktır. Sonrasında Müşteri Temsilcilerimiz sizinle iletişime geçerek eğitim tarihi ve ücret konusunda sizi bilgilendirecektir.

BENZER EĞİTİMLER

Eğitimlerimizden Haberdar Olun