Akademi

REKABET HUKUKU EĞİTİMİ (TEORİ, UYGULAMA VE REKABET KURULU KARARLARI)

REKABET HUKUKU EĞİTİMİ (TEORİ, UYGULAMA VE REKABET KURULU KARARLARI)

Rekabet Hukuku Eğitimi, Rekabet Hukuku Kursları İstanbul;

Rekabet Hukuku Eğitimlerinde, Rekabet Hukuku ile ilgilenen profesyonellerin her yıl değişen mevzuat, kanun bilgisi, Rekabet Hukuku ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. Rekabet Hukuku Kursu alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşacağı eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

Rekabet Hukuku bir teşebbüsün tüm ilişkilerine kurallar getirmektedir. Bir teşebbüsün rakipleriyle , müşterileriyle , bayileri ile ilişkileri rekabet kurallarına tabidir. Bu kurallara aykırı davranmanın bedeli ise oldukça yüksektir.  Rekabet hukukuna aykırılık halinde verilen para cezası teşebbüs toplam cirosunun %10'una kadar çıkabilir. Ayrıca sadece teşebbüse değil bazı durumlarda çalışanlarına da para cezası verilmesi söz konusudur. Diğer taraftan rekabet ihlalinden zarar gören teşebbüslerin zararlarının 3 katına kadar tazminat isteme hakları da vardır. Dolayısıyla rekabet kuralları hakkında bilgi sahibi olunması büyük önem taşımaktadır. Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile düzenlenecek eğitim programında; ilgili mevzuat ile beraber rekabeti sınırlayan anlaşmalar, uyumlu eylem ve kararlar, muafiyet, hakim durumun kötüye kullanılması, şirket birleşme ve devralmalarında alınması gereken izinler  gibi konularda yapılmış olan hatalı uygulamalar ve verilen cezalar çarpıcı örneklerle sunulacaktır.

Eğitimin Kapsamı: Rekabet Kanunu'nun Amacı ve Kapsamı Rekabet Hukukunun Teşebbüsler İçin Önemi Rekabet Kurumu ve Kurulu Hakkında Genel Bilgiler Rekabet Hukukunun Temel Kuralları Teşebbüsler Arası İlişkilerde Kurallar - Rakipler Arası Kurallar - Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkilerde Kurallar Hakim Duruma İlişkin Kurallar - Hakim Durum Tespiti İçin Kriterler - Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin Kurallar Birleşme ve Devralmalar Ön Araştırma ve Soruşturmalar Hakkında Temel Bilgiler

Eğitimci: Dr. Metin Kanmaz  Ankara Atatürk  Lisesinden mezun olduktan sonra Ekonomi Lisansı, Yüksek lisans ve pekiyi derece ile Doktorası'nı Paris'te  tamamladı. Doktora eğitimi sırasında Paris'in en büyük ekonomik araştırma kuruluşlarından PİPE'de Başkan Baş Danışmanına Danışman olarak çalıştı. 1986 yılında Koç Holding'te çalışmaya başladı.  Avrupa Birliği mevzuatı ve özellikle Rekabet mevzuatı konusunda uzmanlaşmak için Sn. Vehbi Koç'un teşviki ile Koç Holding tarafından gönderildiği  AB uzmanı yetiştiren College of Europe'da 1 sene eğitim gördü. 1987 sonundan itibaren Koç Holding'de Rekabet mevzuatının Türkiye'de uygulaması çalışmalarını (Rekabet Kanunu ve mevzuatına uyum için DPT özel ihtisas komisyonunda çalışmalar) ve Koç Topluluğu şirketlerinin rekabet mevzuatına uyum çalışmalarını 14 sene boyunca 2000 yılına kadar yönetti. Aynı dönemde TUSİAD nezdinde Rekabet mevzuatı çalışma grubunu kurdu ve 4-5 yıl boyunca bu çalışma Grubu'nun koordinatörlüğünü yaptı. Yine aynı dönemde Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) nezdinde Gümrük Birliği müzakerelerine katıldı. İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde AB yüksek lisansı programlarının kurulmasına katkıda bulundu ve bu programlarda öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Aynı şekilde Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu enstitüsü ve Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde ve Paris'te bazı üniversitelerde dersler verdi. 2000 yılında rekabet mevzuatı konusunda uzman olan RDM Rekabet Danışmanlık'ı kurdu. RDM Rekabet Danışmanlık 2000 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen Kuruluşlarından Turkcell, Coca-Cola, Pepsi, Efes, Total, MAN, Renault Trucks, İsuzu, McDonald's, Novartis, Roche, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) vb gibi sektöründe lider veya önemli kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermiş/vermekte ve bu kuruluşları Rekabet Kurumu nezdinde temsil etmiştir/etmektedir. RDM'nin danışmanlık yaptığı  şirketlerle ilişkisinin ortalama kıdemi yaklaşık ortalama 7-10 yıl arasındadır.  Dr.Kanmaz'ın rekabet mevzuatı alanında yaklaşık 20 yıllık  tecrübesi vardır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Eğitim Programı

Eğitim İçeriği

EĞİTİMCİ

Metin Kanmaz

Metin Kanmaz

Ankara Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra Ekonomi Lisansı, Yüksek lisans ve pekiyi derece ile Doktorası'nı Paris'te tamamladı. Doktora eğitimi sırasında Paris'in en büyük ekonomik araştırma kuruluşlarından PİPE'de Başkan Baş Danışmanına Danışman olarak çalıştı. 1986 yılında Koç Holding'te çalışmaya başladı. Avrupa Birliği mevzuatı ve özellikle Rekabet mevzuatı konusunda uzmanlaşmak için Sn. Vehbi Koç'un teşviki ile Koç Holding tarafından gönderildiği AB uzmanı yetiştiren College of Europe'da 1 sene eğitim gördü. 1987 sonundan itibaren Koç Holding'de Rekabet mevzuatının Türkiye'de uygulaması çalışmalarını (Rekabet Kanunu ve mevzuatına uyum için DPT özel ihtisas komisyonunda çalışmalar) ve Koç Topluluğu şirketlerinin rekabet mevzuatına uyum çalışmalarını 14 sene boyunca 2000 yılına kadar yönetti. Aynı dönemde TUSİAD nezdinde Rekabet mevzuatı çalışma grubunu kurdu ve 4-5 yıl boyunca bu çalışma Grubu'nun koordinatörlüğünü yaptı. Yine aynı dönemde Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) nezdinde Gümrük Birliği müzakerelerine katıldı. İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde AB yüksek lisansı programlarının kurulmasına katkıda bulundu ve bu programlarda öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Aynı şekilde Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu enstitüsü ve Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde ve Paris'te bazı üniversitelerde dersler verdi. 2000 yılında rekabet mevzuatı konusunda uzman olan RDM Rekabet Danışmanlık'ı kurdu. RDM Rekabet Danışmanlık 2000 yılından itibaren Türkiye'nin önde gelen Kuruluşlarından Turkcell, Coca-Cola, Pepsi, Efes, Total, MAN, Renault Trucks, İsuzu, McDonald's, Novartis, Roche, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) vb gibi sektöründe lider veya önemli kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermiş/vermekte ve bu kuruluşları Rekabet Kurumu nezdinde temsil etmiştir/etmektedir. RDM'nin danışmanlık yaptığı şirketlerle ilişkisinin ortalama kıdemi yaklaşık ortalama 7-10 yıl arasındadır. Dr.Kanmaz'ın rekabet mevzuatı alanında yaklaşık 20 yıllık tecrübesi vardır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

• Hukuk Sertifika Programları / Hukuk Eğitimleri • Rekabet Hukuku Eğitimleri / Rekabet Hukuku Sertifika Programları • rekabet hukuku • Rekabet Hukuku Eğitimi • Rekabet Hukuku Eğitimi İstanbul • İmar Mevzuatı

  • Metin Kanmaz

E-BÜLTEN