Ticaret ve Finans

Ticari işletmeleri ilgilendiren düzenlemeler ile finansal piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmeleri konusunda mevzuatı içeren en güncel ve en zengin mevzuat rehberiniz.

İthalat, ihracat ve üretim, küçük, orta ya da büyük işletme, her tür ve boyuttaki şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürürken tabi olduğu bir çok mevzuat vardır.  

Değişen ya da yeni çıkan mevzuat, firmaların iş yapış şekillerini her konuda etkileyebilmektedir. Denetime tabii firmalar, finans ve sermaye kuruluşları bu ihtiyacı ağırlıklı olarak hissetmektedir. Gerek ticari anlamda gerek cezai anlamda yaptırımlar olabilir.


Tüm mevzuat değişikliklerinde sizi güncel tutacak olan bir yardımcınız var. Mevbank Neo Ticaret ve Finans Paketi.
 

Sadece size değişen ticari mevzuat haberlerini iletmekle kalmaz aynı zamanda finansal raporlama standartlarında, rekabet hukuku konularında da sizlere güncel bilgi sağlar.

Ticari işletmeleri ilgilendiren düzenlemeler ile finansal piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmeleri konusunda mevzuatı içeren yayınlarımız Finans ve Sermaye Piyasası Kuruluşları, başta halka açık  ve bağımsız denetime tabii firmalar olmak üzere ticari amaçlı tüm işletmeler, Mali Müşavirler ve Hukukçular tarafından takip edilmektedir. 

Mevzuat

Ticaret Mevzuatı

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve ikincil mevzuatı kapsar. 

Teşvik Mevzuatı

637 sayılı Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğler, Kalkınma Plan ve Programlarıyla ilgili fihrist, Gelir Vergisi Kanunu ile tanınan Teşvikler, Kurumlar Vergisi Kanunu ile Tanınan Teşvikler, Bina İnşaat Harcı İstisnası, Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Konut İnşaatlarında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Katma Değer Vergisi ertelemesi, Gümrük Vergisi Muafiyeti ve daha fazlasını bu serimizde bulabilirsiniz. 

Muhasebe ve Raporlama Standartları

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS ve TFRS) ile ilgili en güncel mevzuatı, ilgili yönetmelik ve tebliğleri ve uzman makalelerini bulabileceğiniz en güncel ve en zengin bilgi kaynağıdır. 

Sermaya Piyasası Mevzuatı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikler, kıymetli madenler borsaları, altın borsası, vadeli işlem ve opsiyon borsaları, aracı kuruluşlar, sermaye piyasasında bağımsız dış denetleme ve diğer mevzuatın yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yürürlükteki tüm tebliğleri, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST), İstanbul Altın Borsası (İAB) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile ilgili tüm yönetmelikler, Aracı kuruluşlar, bireysel emeklilik aracıları, emeklilik şirketlerine ilişkin mevzuatı en güncel haliyle takip edebilirsiniz. 

Bankacılık Mevzuatı

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile bu Kanun’a ait gerekçe ve bu Kanunla ilgili yönetmelikler, tebliğler, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili mevzuat, Özel Finans Kurumları (Katılım Bankaları) ve ilgili mevzuat, Mevduat ve kredi faiz oranları, mevduat türleri ve vade dilimleri, reeskont ve avans faiz oranları, zorunlu karşılıklar hakkındaki mevzuat, kanuni faiz ve temerrüt faizine ilişkin mevzuat, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ilgili mevzuat, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar ile bununla ilgili mevzuat, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu Kanunla ilgili mevzuat ve daha fazlasını güvenle takip edebileceğiniz en güncel mevzuat rehberiniz. 

Sigortacılık Mevzuatı

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe, sigorta ve reasürans şirketleri ve brokerleri, mükerrer sigorta, sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri yönetmelikleri, sigorta ihtisas komiteleri ve prodüktörleri, bağımsız dış denetim kuruluşları, hayat sigortası yönetmelikleri, özel güvenlik sigortası, kredi sigortası, sertifika sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, okul servis araçları sigortası gibi farklı sigorta kollarına ilişkin genel şartlar ile ilgili mevzuatın yanı sıra, Özel Sağlık Sigortaları ile ilgili mevzuat ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Kanunu ve ilgili mevzuata ulaşabileceğiniz kapsamlı bir kaynaktır. 

Kambiyo Mevzuatı

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma (TPKK) Hakkında Kanun, bu Kanuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar, bu kararda değişiklik yapılmasına dair ek kararlar ve bu karara ilişkin tebliğler, yetkili müesseselere (Döviz Büfelerine) ilişkin tebliğler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın genelgeleri, döviz tevdiat munzam karşılıklarına uygulanacak faiz oranları hakkında Merkez Bankası'nın muhtelif tebliğlerinin yanı sıra, Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine, garantisiz ticari borçların tasfiyesine, kaynak kullanımını destekleme fonuna ve dövize çevrilebilir mevduat hesaplarına ilişkin mevzuata hızla ulaşabileceğiniz kapsamlı bir kaynaktır.

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması

635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun.ve Rekabetin Korunması ile İlgili Yönetmelikler ve Tebliğler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a ait gerekçenin yanı sıra, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu, Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar, Tüketici Ödülleri, Mesafeli Sözleşmeler, Tüketici Hakem Heyetleri, Taksitle Satış ve benzeri konulardaki Yönetmelik ve Tebliğlere erişebileceğiniz kapsamlı içeriği ile zengin bir mevzuat rehberidir. 

Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı

Fikir ve sanat eserlerini yaratanların, bu eserler üzerindeki maddi ve manevi hakları ve bu hakların ihlalinde uygulanacak müeyyidelere ilişkin düzenlemeleri içeren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat, Patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, buluş gibi tanımlarla ifade edilen sınai hakların tescili, kullanılması ve korunması hakkında 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bunlarla ilgili mevzuatın yanı sıra,  5187 sayılı Basın Kanunu, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ve daha fazlasına ulaşabileceğiniz en güncel mevzuat bilgi kaynağıdır. 

Faydalar

1 tıkla maddeyle ilgili tüm ikincil mevzuata, makalelerine Yargıtay ve Danıştay kararlarına, özelgelere ve kurul kararlarına kolayca erişebilirsiniz

Belge üzerinde gördüğünüz mavi zarflar ilgili kısmın değiştirilmeden önceki hallerini ve konuya ilişkin uzman açıklamalarını gösterir

Başlangıç ve bitiş tarihlerini seçip, yayın grubu ve belge tipinini filtreleyebilir, incelemelerde bulunabilirsiniz.

Belge İşlemleri menüsünden belge geçmişini ve değişen bölümleri pratik bir şekilde görüntülemenize olanak tanır. Renklendirmeler sayesinde değişiklik yapılan bölümlere, maddenin eski haline ve başka bir belgeye yönlendirmeler ile kapsamlı bir çalışma sunar.

Bu ikona tıklayarak maddeye ilişkin kişisel notlarınızı ekleyebilirsiniz

Meslek Grupları

SPK Uzmanı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun’a ait gerekçe ile bu Kanuna ilişkin yönetmelikler, kıymetli madenler borsaları, altın borsası, vadeli işlem ve opsiyon borsaları, aracı kuruluşlar, sermaye piyasasında bağımsız dış denetleme ve diğer mevzuatın yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yürürlükteki tüm tebliğleri, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST), İstanbul Altın Borsası (İAB) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile ilgili tüm yönetmelikler, Aracı kuruluşlar, bireysel emeklilik aracıları, emeklilik şirketlerine ilişkin mevzuatı en güncel haliyle takip edebilirsiniz. 

Meslek Grupları

Muhasebe & Finans Uzmanları

Muhasebe ve Finans uzmanları, şirketlerin finansman ve mali işleri ile ilgili tüm konularda sorumluluk sahibidir. Gerek ticari boyutta gerekse cezai anlamda yaptırımlara maruz kalınmaması adına değişen ya da yeni çıkan mevzuatın dikkatle takip edilmesi önemlidir. Mevbank Neo Ticaret ve Finans modülü, mesleğin gereklerine uygun olarak görevini yerine getiren finans uzmanlarının güvenerek başvurabileceği ve mevzuat değişikliklerinden anlık olarak haberdar olabileceği kapsamlı bir kaynaktır.

Değişen ticari mevzuat haberlerini iletmenin yanı sıra aynı zamanda Finansal Tabloların Sunuluşu (TMS 1), Stoklar (TMS 2), Nakit Akış Tabloları (TMS 7), Muhasebe Politikaları (TMS 8), Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar (TMS 10) ve daha fazlasına erişim imkanı sunan güncel bir kaynaktır.

Meslek Grupları

Avukat & Hukukçular

Ticari işletmeleri ilgilendiren düzenlemeler ile finansal piyasaların düzenlenmesi ve denetlenmeleri konusunda en güncel ve en kapsamlı bilgiyi anlık olarak sunan Ticaret ve Finans modülümüz, ilgili belgenin değiştirilmeden önceki hallerini ve konuya dair uzman açıklamalarını da kapsayan, maddeyle ilgili tüm ikincil mevzuata, makalelere, Yargıtay ve Danıştay kararlarına, özelgelere ve kurul kararlarına pratik erişim sunarak avukat ve hukukçuların hukuki araştırma ve çalışmalarına hız kazandıran kapsamlı bir mevzuat ve içtihat kaynağıdır.

Meslek Grupları

Mali Müşavir

Mali müşavirlerin işini kolaylaştıran, güncel bilgi ve belgeleri anında takip edebilecekleri kapsamlı bir kaynak olan Ticaret ve Finans modülü ile iş süreçlerinizde takip etmeniz gereken mevzuat, Danıştay Kararları ve özelgeler en güncel haliyle elinizin altında olacaktır.

Meslek Grupları

Bağımsız Denetçi

İşletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal verilerinin, tablo ve bilgiler için belirlenmiş kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi sürecinde yararlanabileceğiniz güvenilir mevzuat rehberinizdir.

SPK Uzmanı SPK Uzmanı
Muhasebe & Finans Uzmanları Muhasebe & Finans Uzmanları
Avukat & Hukukçular Avukat & Hukukçular
Mali Müşavir Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi Bağımsız Denetçi

En Çok Sorulan Sorular

Mevbank Neo Ticaret ve Finans paketi içerisinde Ticaret Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı, Sigortacılık Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, özelge, danıştay, yargı kararları ve tüm ikincil mevzuatı bulabilirsiniz.

Elbette, abonelik kapsamında ki ‘’Tasarı ve Taslaklar modülünden, eğer bir tasarı ve taslak var ise görebileceksiniz.

Mevbank Neo Ticaret ve Finans paketi içerisinde ilgili konularla ilgili tüm kanunları, yönetmelikleri, tebliğleri, genelgeleri, yargı kararlarını ve ikincil mevzuatı bulabileceksiniz.

Mevbank Neo Ticaret ve Finans Paketi içerisinde bir kanun, yönetmelik ya da tebliğin ilk yayınlanış tarihinden itibaren tüm değişiklikleri tarihleri ile birlikte görüntüleyebilirsiniz. Bu değişiklikleri karşılaştırarak aralarındaki farkları kolaylıkla görebilirsiniz.

Mevbank Neo'da ilgili seriye giriş yaptığınızda ana ekranda o seri ile ilgili son değişen mevzuatları görebilirsiniz. Ayrıca Mevbank Neo ayarlar menüsünden takip etmek istediğiniz mevzuatları işaretleyerek bu mevzuatlar değiştiğinde ilgili değişiklikler hakkında bilgilendirme e-postaları alabilirsiniz.     

Tüm mevzuat değişikleri konusunda uzman danışmanlarımız tarafından sürekli takip edilmektedir. Anlayamadığınız mevzuat değişiklikleri ile ilgili 0212 282 39 00 no’lu telefondan mevzuat ekibimizle görüşebilirsiniz, mevzuat@lebibyalkin.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz ya da Mevbank Neo içerisinde bulunan canlı sohbet bölümünden sorunuzu yazabilirsiniz.

Evet, Mevbank Neo'da ‘’zincir’’ ikonundan Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi'nde yayınlanmış ve madde madde listelenmiş ilgili madde ile ilişkili makalelere erişim sağlayabileceksiniz.

Elbette, mobil uygulamamız tüm İOS ve Android cihazlarda hizmetinizdedir.

Evet, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun yayınladığı tüm TMS TFRS Kanun KHK ve Bağımsız Denetim ikincil mevzuatını içermektedir.

Ticaret Mevzuatı Serisi; Türk Ticaret Kanunu ve kapsamı, İcra İflas Kanunu ve kapsamı, Türk Borçlar Kanunu ve kapsamı ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve tüm ikincil mevzuatı içermektedir.

HEMEN ARA

0 (212) 282 39 00

Müşterilerimiz

Türkiye’nin en seçkin firmalarının ve çeşitli meslek gruplarından profesyonellerin tercihi olmaktan gurur duyuyoruz.

Hemen Mevbank Neo
Abonesi Olun!

Tek kaynaktan mevzuat, yargı kararları, özelgeler ve uzman makalelerine erişim imkanı ile Mevbank Neo abonesi olarak, takip etmek istediğiniz mevzuat serilerine en güncel haliyle anında ulaşın.

SATIN AL

ÜCRETSİZ DENEMEK İÇİN

Formu doldurun

Mevbank Neo hakkında detaylı bilgi almak, iş süreçlerinize hız ve verimlilik katacak kullanıcı dostu özelliklerini keşfetmek için formu doldurun, sizi arayalım!