Yönetim Sistemleri

ISG, Çevre, Gıda, Enerji, Bilişim, Sağlık ve İmalat Sanayi ile ilgili güncel mevzuat, kalite belgeleri ile ilgili dokümanlar ve iş akış şemaları

Yönetim Sistemleri ile ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm yasal mevzuat, uzman açıklamaları ve uygulamaya yönelik belgeler artık elinizin altında

Yönetim Sistemleri alanında çalışan Kalite Yöneticileri için olmazsa olmaz konuların başında ilgili yasal mevzuatın takibi ve mevzuatın gerektirdiği konularda aksiyonların doğru ve hızlı bir şekilde alınması gelmektedir.

Ancak bu alandaki mevzuatın çok hızlı şekilde değişiyor olması, mevzuat değişikliklerini anlamaya ve yorumlamaya zaman kalmaksızın değişiklikleri anlık olarak uygulamaya koyma zorunluluğu Kalite Departmanı çalışanlarının işlerini bir hayli güçleştirmektedir.

İşte Mevbank Neo Yönetim Sistemleri Paketi tam bu noktada sizlere yardımcı oluyor. Mevzuat takibi konusunda uzman kadromuz her gün mevzuatı sizin yerinize takip ediyor ve bütün değişiklikleri Mevbank Neo’ya aktarıyor. Sizler takip ettiğiniz mevzuatlardaki değişikler ile ilgili günlük ya da haftalık e-bültenler ve mobil uygulamamız üzerinden bildirimler alabiliyorsunuz. Mevzuattaki değişiklikleri ile ilgili açıklayıcı uzman yorumlarını okuyabiliyor ve ilgili iş akış şemaları ile almanız gereken aksiyonları kolayca alabiliyorsunuz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili yönetmelik, tebliğler ve genelgelere en güncel haliyle ulaşabileceğiniz güvenilir bir rehber niteliğindedir.

Çevre Mevzuatı

2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3213 Sayılı Maden Kanunu, 2664 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5727 Sayılı Belediye Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler elinizin altında olacaktır.

Gıda Mevzuatı

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 1593 Umumi Hıfsı Sıhha Hanunu, 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu, 5977 Sayılı Bio Güvenlik Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun, 5488 Sayılı Tarım Kanunu, İlgili yönetmelikler, tebliğler ve genelgeleri en güncel haliyle bu modülde bulabilirsiniz.

Enerji Mevzuatı

3154 Sayılı Enerji ve Tabi Kaynaklar Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 4586 Sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Daire Kanun, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu, İlgili yönetmelikler, tebliğler ve genelgeleri takip edebileceğiniz zengin bir kaynaktır.

Sağlık Mevzuatı

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu, 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler en güncel haliyle elinizin altında olacaktır.

İmalat Sanayi Mevzuatı

132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, 635 Sayılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu, 3624 Sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler ve genelgeleri bulabileceğiniz kapsamlı bir kaynaktır.

Bilişim Mevzuatı

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler ve genelgeler bu modülümüzde en güncel haliyle yer almaktadır.

Kalite belgeleri dokümanları içerisinde her bir kalite belgesi ile ilgili planları, talimatları, politikaları, prosedürleri ve kullanıma hazır formları bulabilirsiniz. Başka hiçbir kaynaktan bulamayacağınız bu belgeler ile firmanızda bir kalite yönetim sistemini kurma ya da denetimlere hazırlanma süreçlerinde en önemli yardımcınız olacak.

TSE’nin yayınlamış olduğu kılavuz kitapçıklara göre hazırlanan kalite belgeleri dokümanlarımız standartlarda yapılan değişikliklere göre revize edilmektedir.

İş Akış Şemaları bir yönetmelik ya da tebliğ ile tariflenen bir işi o mevzuata uygun olarak nasıl yerine getirmeniz gerektiğini size tablo grafiklerle adım adım anlatmaktadır. İş Akış Şemalarını kullanarak bir işi nasıl yapacağınızı anlamak için onlarca sayfa mevzuatı okumakla ve yorumlamaya çalışmakla vakit kaybetmezsiniz. Yapacağınız tüm işlemler grafiklerde son derece basit ve anlaşılır bir şekilde gösterilmiştir. İsterseniz işinizle ilgili önemli mevzuatların iş akış şemalarının çıktısını alarak biriminizin duvarına asabilir ve tüm çalışanların konuyla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

Faydalar

1 tıkla maddeyle ilgili tüm ikincil mevzuata, makalelerine Yargıtay ve Danıştay kararlarına, özelgelere ve kurul kararlarına kolayca erişebilirsiniz.

 Yönetim Sistemleri hakkında açıklama gerektiren konulara maddeler halinde, kısa ve uygulamaya dönük yorumlara erişebilirsiniz.

Belge üzerinde gördüğünüz mavi zarflar ilgili kısmın değiştirilmeden önceki hallerini ve konuya ilişkin uzman açıklamalarını gösterir.

Başlangıç ve bitiş tarihlerini seçip, yayın grubu ve belge tipinini filtreleyebilir, incelemelerde bulunabilirsiniz.

Belge İşlemleri menüsünden belge geçmişini ve değişen bölümleri pratik bir şekilde görüntülemenize olanak tanır. Renklendirmeler sayesinde değişiklik yapılan bölümlere, maddenin eski haline ve başka bir belgeye yönlendirmeler ile kapsamlı bir çalışma sunar.

 Bu ikona tıklayarak maddeye ilişkin kişisel notlarınızı ekleyebilirsiniz.

Meslek Grupları

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları

Mevzuat Takibi 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm yönetmelik, tebliğ, genelge ve yargı kararlarını görebilirsiniz. Haftalık ve günlük e-bültenlerle ISG mevzuatında takip ettiğiniz belgelerin değişikliklerden anında haberdar olabilirsiniz. 

Mevzuatların eski versiyonlarını görüntüleyebilir, eski ve yeni versiyonları karşılaştırarak farkları anında görebilirsiniz. 

Uzman Açıklamaları 

ISG Mevzuatı ile ilgili yoruma açık ve açıklama gerektiren maddeler uzman danışmanlarımız tarafından incelenerek yorumlanmaktır. Yıllarda uygulayıcı olarak çalışmış olan deneyimli uzmanlarımızın yaptığı kısa ve uygulamaya yönelik açıklamalarla mevzuatı anlamak için zaman kaybetmekten kurtulacaksınız. 

Kalite Belgeleri 

Firmanızda ISO 45001 ISG Kalite Yönetim Sistemini kurmak ya da mevcut sisteminizin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tüm planları, prosedürleri, talimatları, politikaları ve formları Mevbank Neo Yönetim Sistemleri Paketi içerisinde bulabilirsiniz.  

İş Akış Şemaları 

İş Akış Şemaları bir yönetmelik ya da tebliğ ile tariflenen bir işi o mevzuata uygun olarak nasıl yerine getirmeniz gerektiğini size tablo grafiklerle adım adım anlatmaktadır. İş Akış Şemalarını kullanarak bir işi nasıl yapacağınızı anlamak için onlarca sayfa mevzuatı okumakla ve yorumlamaya çalışmakla vakit kaybetmezsiniz. Yapacağınız tüm işlemler grafiklerde son derece basit ve anlaşılır bir şekilde gösterilmiştir. 

Meslek Grupları

Çevre Mühendisleri

Mevzuat Takibi 

2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5627 Sayılı Enerji Kanunu ve ilgili tüm yönetmelik, tebliğ, genelge ve yargı kararlarını görebilirsiniz. Haftalık ve günlük e-bültenlerle Çevre mevzuatında takip ettiğiniz belgelerin değişikliklerden anında haberdar olabilirsiniz. 

Mevzuatların eski versiyonlarını görüntüleyebilir, eski ve yeni versiyonları karşılaştırarak farkları anında görebilirsiniz. 

Uzman Açıklamaları 

Çevre Mevzuatı ile ilgili yoruma açık ve açıklama gerektiren maddeler uzman danışmanlarımız tarafından incelenerek yorumlanmaktır. Yıllarda uygulayıcı olarak çalışmış olan deneyimli uzmanlarımızın yaptığı kısa ve uygulamaya yönelik açıklamalarla mevzuatı anlamak için zaman kaybetmekten kurtulacaksınız. 

Kalite Belgeleri 

Firmanızda ISO 14001 Çevre Kalite Yönetim Sistemini kurmak ya da mevcut sisteminizin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tüm planları, prosedürleri, talimatları, politikaları ve formları Mevbank Neo Yönetim Sistemleri Paketi içerisinde bulabilirsiniz.  

İş Akış Şemaları 

İş Akış Şemaları bir yönetmelik ya da tebliğ ile tariflenen bir işi o mevzuata uygun olarak nasıl yerine getirmeniz gerektiğini size tablo grafiklerle adım adım anlatmaktadır. İş Akış Şemalarını kullanarak bir işi nasıl yapacağınızı anlamak için onlarca sayfa mevzuatı okumakla ve yorumlamaya çalışmakla vakit kaybetmezsiniz. Yapacağınız tüm işlemler grafiklerde son derece basit ve anlaşılır bir şekilde gösterilmiştir 

Meslek Grupları

Bilişim Uzmanı

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, ilgili yönetmelikler, tebliğler ve genelgelere en güncel haliyle ulaşabilecek, mevzuat değişikliklerini mobil uygulama sayesinde bildirim olarak alabileceksiniz.

Meslek Grupları

Gıda Mühendisleri

Mevzuat Takibi 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu,  1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5488 Sayılı Tarım Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili tüm yönetmelik, tebliğ, genelge ve yargı kararlarını görebilirsiniz. Haftalık ve günlük e-bültenlerle Çevre mevzuatında takip ettiğiniz belgelerin değişikliklerden anında haberdar olabilirsiniz. 

Mevzuatların eski versiyonlarını görüntüleyebilir, eski ve yeni versiyonları karşılaştırarak farkları anında görebilirsiniz. 

Uzman Açıklamaları 

Gıda Mevzuatı ile ilgili yoruma açık ve açıklama gerektiren maddeler uzman danışmanlarımız tarafından incelenerek yorumlanmaktır. Yıllarda uygulayıcı olarak çalışmış olan deneyimli uzmanlarımızın yaptığı kısa ve uygulamaya yönelik açıklamalarla mevzuatı anlamak için zaman kaybetmekten kurtulacaksınız. 

Kalite Belgeleri 

Firmanızda ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini ya da BRC FOOD Kalite Yönetim Sistemini kurmak ya da mevcut sisteminizin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli tüm planları, prosedürleri, talimatları, politikaları ve formları Mevbank Neo Yönetim Sistemleri Paketi içerisinde bulabilirsiniz.  

Meslek Grupları

Kalite Yöneticileri

Mevzuat Takibi 

İSG Mevzuatı, Çevre Mevzuatı, Gıda Mevzuatı, Enerji Mevzuatı, Bilişim Mevzuatı, Sağlık Mevzuatı ve Sağlık Mevzuatı ile ilgili tüm belgelere ulaşabilirsiniz. Haftalık ve günlük e-bültenlerle takip ettiğiniz mevzuatlardaki değişikliklerden anında haberdar olabilirsiniz. 

Mevzuatların eski versiyonlarını görüntüleyebilir, eski ve yeni versiyonları karşılaştırarak farkları anında görebilirsiniz. 

 

Uzman Açıklamaları 

ISG Mevzuatı, Çevre Mevzuatı ve Gıda Mevzuatı ile ilgili yoruma açık ve açıklama gerektiren maddeler uzman danışmanlarımız tarafından incelenerek yorumlanmaktır. Yıllarda uygulayıcı olarak çalışmış olan deneyimli uzmanlarımızın yaptığı kısa ve uygulamaya yönelik açıklamalarla mevzuatı anlamak için zaman kaybetmekten kurtulacaksınız. 

 

Kalite Belgeleri 

ISO9001, ISO45001, ISO14001, ISO5001, ISO27001, ISO 22000, BRC Food Certificate, TSE Güvenli Üretim ve Güvenli Tesis Belgeleri gibi firmanızda bir kalite yönetim sistemi kurulum sürecinde hazırlamanız gereken tüm planları, prosedürleri, talimatları, politikaları ve formları Mevbank Neo Yönetim Sistemleri Paketi içerisinde bulabilirsiniz.

 

İş Akış Şemaları 

İş Akış Şemaları bir yönetmelik ya da tebliğ ile tariflenen bir işi o mevzuata uygun olarak nasıl yerine getirmeniz gerektiğini size tablo grafiklerle adım adım anlatmaktadır. İş Akış Şemalarını kullanarak bir işi nasıl yapacağınızı anlamak için onlarca sayfa mevzuatı okumakla ve yorumlamaya çalışmakla vakit kaybetmezsiniz. Yapacağınız tüm işlemler grafiklerde son derece basit ve anlaşılır bir şekilde gösterilmiştir 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları
Çevre Mühendisleri Çevre Mühendisleri
Bilişim Uzmanı Bilişim Uzmanı
Gıda Mühendisleri Gıda Mühendisleri
Kalite Yöneticileri Kalite Yöneticileri

En Çok Sorulan Sorular

Mevbank Yönetim Sistemleri modülü hakkında en çok merak edilenleri ve bugüne kadar en sık aldığımız soruların cevaplarını sizin için derledik.

Mevbank Neo Yönetim Sistemleri Paketi içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Çevre Mevzuatı, Gıda Mevzuatı, Enerji Mevzuatı, Bilişim Mevzuatı, İmalat Sanayi Mevzuatı ve Sağlık Mevzuatı ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, yargı kararları ve tüm ikincil mevzuatı bulabilirsiniz.

 ISO 45001 ISG Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kılavuz Dokümanları, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanları, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kılavuz Dokümanları, Güvenli Turizm, Güvenli Üretim Ve Güvenli Hizmet Belge/Belgelendirme İçin Yardımcı Dokümanlar, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, BRCGS FOOD V.9 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Kılavuz Dokümanlarını bulabilirsiniz.
 

Belgede yapılan son değişiklikleri renkli ve notları işlenmiş şekilde görüntüleyebilirsiniz, belge özelliklerinde bulunan "belge geçmişi" bölümünden tarih seçerek belge versiyonlarını renklendirmeleri ile karşılaştırabilirsiniz.

Mevbank Neo'da ilgili seriye giriş yaptığınızda ana ekranda o seri ile ilgili son değişen mevzuatları görebilirsiniz. Ayrıca MEVBANK ayarlar menüsünden takip etmek istediğiniz mevzuatları işaretleyerek bu mevzuatlar değiştiğinde ilgili değişiklikler hakkında bilgilendirme e-postaları alabilirsiniz.

Mevbank Neo Yönetim Sistemleri Paketi içerisinde aşağıdaki kalite yönetim sistemleri ile ilgili prosedürleri, talimatları, politikaları ve kullanıma hazır formları bulabilirsiniz.

  • ISO 9001 Kalite Belgesi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Kalite Belgesi
  • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Belgesi
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Kalite Belgesi
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Kalite Belgesi
  • ISO 2200 Gıda Güvenliği Kalite Belgesi
  • BRCGS FOOD V9 Kalite Belgesi
  • Güvenli Üretim / Güvenli Tesis Belgeleri

Hayır, Mevbank Neo Yönetim Sistemleri Paketi içerisinde söz konusunu kalite yönetim sistemlerini firmanızda kurabilmeniz için ya da mevcutta kurulu kalite yönetim sisteminizin devamlılığını sağlayabilmeniz için gerekli prosedürler, politikalar, talimatlar ve kullanıma hazır formlar bulunmaktadır.

Evet, İlgili standartta bir değişiklik yapıldığında bu değişikliğin etkilediği tüm belgeler en kısa sürede güncellenmektedir.

Tüm mevzuat değişikleri konusunda uzman danışmanlarımız tarafından sürekli takip edilmektedir. İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve Gıda mevzuatlarında bazı mevzuat maddelerinin yanında yeşil adam ikonlarını görebilirsiniz. Bu ikonlara tıkladığınızda mevzuatın o maddesi ile ilgili uzman danışmanımızın açıklamasını göreceksiniz. Uzman açıklamaları mevzuatla ilgili anlaşılmayan ya da yoruma açık olan maddelerde bulunmaktadır.

Sizin anlayamadığınız bir mevzuat maddesinde uzman açıklaması bulunmuyorsa 0212 282 39 00 no’lu telefondan mevzuat ekibimizle görüşebilirsiniz, mevzuat@lebibyalkin.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz ya da Mevbank Neo içerisinde bulunan canlı sohbet bölümünden sorunuzu yazabilirsiniz.

İş Akış Şemaları bir yönetmelik ya da tebliğ ile tariflenen bir işi o mevzuata uygun olarak nasıl yerine getirmeniz gerektiğini size tablo grafiklerle adım adım anlatmaktadır. İş Akış Şemalarını kullanarak bir işi nasıl yapacağınızı anlamak için onlarca sayfa mevzuatı okumakla ve yorumlamaya çalışmakla vakit kaybetmezsiniz. Yapacağınız tüm işlemler grafiklerde son derece basit ve anlaşılır bir şekilde gösterilmiştir. İsterseniz işinizle ilgili önemli mevzuatların iş akış şemalarının çıktısını alarak biriminizin duvarına asabilir ve tüm çalışanların konuyla ilgili bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

Bakanlık denetimleri ve denetim firması denetimlerinde en önemli konulardan birisi de ilgili mevzuatın düzenli olarak takip edildiğinin belgelenmesidir. Lebib Yalkın olarak Mevbank Neo Yönetim Sistemleri Paketi abonelerimize bir Mevzuat Takip Belgesi vermekteyiz. Firmanızda yapılan denetim sırasında mevzuatı Lebib Yalkın’a ait Mevbank Neo sisteminden takip ettiğinizi söylemeniz ve vermiş olduğumuz Mevzuat Takip Belgenizi göstermeniz firmanız için avantaj olacaktır. Mevzuat yayıncılığı konusunda 70 yıldır hizmet veren Lebib Yalkın piyasadaki tüm denetçiler ve kamu kurumları tarafından bilinmekte ve takip edilmektedir. Bu nedenle mevzuatı Lebib Yalkın’a ait Mevbank Neo'dan takip etmeniz sizin için firmanız için artı puan olacaktır. Ancak sorunsuz bir denetim geçirebilmeniz için en önemli konu tabii ki mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmenizdir.

HEMEN ARA

0 (212) 282 39 00

Müşterilerimiz

Türkiye’nin en seçkin firmalarının ve çeşitli meslek gruplarından profesyonellerin tercihi olmaktan gurur duyuyoruz.

Hemen Mevbank Neo
Abonesi Olun!

Tek kaynaktan mevzuat, yargı kararları, özelgeler ve uzman makalelerine erişim imkanı ile Mevbank Neo abonesi olarak, takip etmek istediğiniz mevzuat serilerine en güncel haliyle anında ulaşın.

SATIN AL

ÜCRETSİZ DENEMEK İÇİN

Formu doldurun

Mevbank Neo hakkında detaylı bilgi almak, iş süreçlerinize hız ve verimlilik katacak kullanıcı dostu özelliklerini keşfetmek için formu doldurun, sizi arayalım!