R.Gazete No: 30769

R.G. Tarihi: 9.5.2019

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 19/3/1986 tarihli ve 19042 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------