Kambiyo Mevzuatı

Bu yayınımızda yer alan konular:

 • 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma (TPKK) Hakkında Kanun, bu Kanuna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları.
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar, bu kararda değişiklik yapılmasına dair ek kararlar ve bu karara ilişkin tebliğler, yetkili müesseselere (Döviz Büfelerine) ilişkin tebliğler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın genelgeleri, döviz tevdiat munzam karşılıklarına uygulanacak faiz oranları hakkında Merkez Bankası'nın muhtelif tebliğleri.
 • Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine, garantisiz ticari borçların tasfiyesine, kaynak kullanımını destekleme fonuna ve dövize çevrilebilir mevduat hesaplarına ilişkin mevzuat.
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Yabancı Sermaye) Mevzuatı,
 • Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Dair Esaslarla İlgili Tebliğ.
 • Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alıonmasına İlişkin Mevzuat.
 • Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili mevzuat.

Basılı yayınımızda son üç yıla ait, elektronik ortamda 1991’den itibaren döviz kurları ve çapraz kurlar.

Basılı cilt satışı ve Dergimizin KDV oranı %0, Basılı yayım ve Elektronik Abonelik bedeline %18 KDV dahildir.

Ürünler

 • MEVBANK Yönetim Sistemleri

  İSG, Çevre, Gıda, Enerji Mevzuatı Yükümlülüklerinizi belirleyip, yasal uyumunuzu hızla ve kolayca yönetmenizi sağlayın.

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Seti

  Sosyal Güvenlik Mevzuatı Ekonomik Setini değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

 • MEVBANK Tüm Mevzuat ve İçtihat Seti

  Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik, Ticaret, Gümrük, Yönetim Sistemleri konularında güncel mevzuat, zengin içtihat ve uzman makalelerini en kolay ve en hızlı şekilde takip edin.

 • Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti

  Tüm Vergi Kanunlarını, Vergi Mevzuatı Ekonomik Seti ile değişir yapraklı (föyvolant) ciltler şeklinde her gün güncellenen basılı yayınımıza abone olarak takip edin.

Tümü