Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun, Resmi Gazete’de Yayımlandı

18 Ocak 2019

18.1.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Kanun ile getirilen düzenlemelerden bazı önemli değişikliklere aşağıda yer verilmiştir. 

 - Türk Borçlar Kanunu’na tabi kira sözleşmelerine ilişkin olarak; 1/1/2019 tarihinden itibaren yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedelinin tespitine dair hükümlerde, Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla belirlenmesi şeklinde değişiklik yapılmış olup getirilen bu düzenleme, Kiracının Türk Ticaret Kanunu’nda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kira sözleşmeleri ve akdedilmiş diğer kira sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacaktır,

 - Asgari ücret desteği 2019 yılı boyunca devam edecek, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacaktır,

 

Mevbank Vergi

 

-Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin yanı sıra kur farkı da KDV matrahına dahil unsurlar arasında yer alacaktır,

 -Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminde de KDV muafiyeti getirilmiştir, 

 -Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV’den istisna edilmiştir, 

 -Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri gelirler, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden (BSMV) istisna edilmiştir, 

 - Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmıştır, 

 -İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılırken, “hizmet akdine tabi” çalışmak yeterli olacaktır. Böylece işsizlik ödeneğinin, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olunduğuhalde devamsızlık nedeniyle sürekli çalışmama hallerinde ödenmemesi durumu ortadan kalkmıştır,

 -Şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV'den ve bu vergiye isabet eden KDV’den istisna edilmiştir, 

 -2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için baz alınan Kurumlar Vergisi oranları, 2019 yılında da uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı bu süreyi, bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, 5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacaktır. 

  
Kanunun tam metnine Mevbank üzerinden ulaşmak için  tıklayınız. 

 

Edefter ve Efatura Eğitimi