R.Gazete No: 30510

R.G. Tarihi: 15.8.2018

Karar Sayısı: 25

 

Ekli "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir

 

14 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA

GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 - 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------

 

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    DMM/0657E.290 (Devlet Memurları Mevzuatı),

     

    XXX/2794E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.