R.Gazete No: 30642 (4.Mük.)

R.G. Tarihi: 31.12.2018

 

Karar Numarası: 541

Karar Tarihi: 31.12.2018

 

31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

31/12/2018 TARİHLİ VE 541 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ1

KARAR

 

MADDE 1-(1) 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinde yer alan "87.05" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 8716.20.00.00.00, 8716.31.00.00.00, 8716.39, 8716.40.00.00.00" ibareleri eklenmiştir.

 

MADDE 2-(1) Bu Karar, 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3-(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. - OTV/4760D.126 ÖTV Mevzuatı

     

    - H/0492D.031 Harçlar Mevzuatı

     

    - KDV/3065D.066 KDV Mevzuatı