R.Gazete No: 30550

R.G. Tarihi: 29.9.2018

 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN

VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

MADDE 1 – 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin EK-1'i ve EK-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş, bu Yönetmeliğin EK-1'inde yer alan 1901 ve 2309 tarife pozisyonları için bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin EK-1'inde yer alan 1901 ve 2309 tarife pozisyonları dışında kalanlar ile EK-2'sinde yer alan tarife pozisyonları için 1/1/2019 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olanlara bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki hükümleri uygulanır."

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

NOT: Eklerine ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXI/0560E.466 (Gıda Mevzuatı),

     

    XXX/4653E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.