R.Gazete No: 30463

R.G. Tarihi: 29.6.2018

 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

REESKONT İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK İSKONTO FAİZ ORANLARININ TESPİTİ

 

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir.

 

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

----------o----------