R.Gazete No: 30409

                                                  R.G. Tarihi: 2.5.2018

     Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 150) 1

     MADDE 1 – 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|---------|------------------------------------------|
| Sıra No | Yetkili Gümrük Müdürlüğü                 |
|---------|------------------------------------------|
| 1       | Aksaray Gümrük Müdürlüğü                 |
|---------|------------------------------------------|
| 2       | Ambarlı Gümrük Müdürlüğü                 |
|---------|------------------------------------------|
| 3       | Ankara Gümrük Müdürlüğü                  |
|---------|------------------------------------------|
| 4       | Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü|
|---------|------------------------------------------|
| 5       | Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü    |
|---------|------------------------------------------|
| 6       | Bolu Gümrük Müdürlüğü                    |
|---------|------------------------------------------|
| 7       | Denizli Gümrük Müdürlüğü                 |
|---------|------------------------------------------|
| 8       | Gaziantep Gümrük Müdürlüğü               |
|---------|------------------------------------------|
| 9       | Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü    |
|---------|------------------------------------------|
| 10      | Gemlik Gümrük Müdürlüğü                  |
|---------|------------------------------------------|
| 11      | Giresun Gümrük Müdürlüğü                 |
|---------|------------------------------------------|
| 12      | Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü             |
|---------|------------------------------------------|
| 13      | İskenderun Gümrük Müdürlüğü              |
|---------|------------------------------------------|
| 14      | İzmir Gümrük Müdürlüğü                   |
|---------|------------------------------------------|
| 15      | Kayseri Gümrük Müdürlüğü                 |
|---------|------------------------------------------|
| 16      | Malatya Gümrük Müdürlüğü                 |
|---------|------------------------------------------|
| 17      | Mersin Gümrük Müdürlüğü                  |
|---------|------------------------------------------|
| 18      | Muratbey Gümrük Müdürlüğü                |
|---------|------------------------------------------|
| 19      | Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü                |
|---------|------------------------------------------|
| 20      | Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü    |
|---------|------------------------------------------|
| 21      | Yalova Gümrük Müdürlüğü                  |
|---------|------------------------------------------|

     MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(6) Ek-1'de belirtilen listede yer alan eşya bu Tebliğ kapsamı dışındadır."

     MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "e) Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip firmaların tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden,"

     MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    G1⁄1615F.846 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı) No.lu belgededir.

    ^