R.Gazete No: 30436

                                                  R.G. Tarihi: 30.5.2018

     Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve

     Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

     MADDE 1 – 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinin 10/A maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

     "Destek Programları kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda alınabilir."

     MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

----------o----------

 1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

   

  I⁄0933E.245 (Teşvik Mevzuatı),

   

  IX⁄3143E.230 (İmalat Sanayi Mevzuatı),

   

  XXX⁄4356E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.

  ^