R.Gazete No: 30396

                                                  R.G. Tarihi: 19.4.2018

  

     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1

     MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     "Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin, ilk satışının yapıldığı yere, su ürünleri toptan satış merkezine, su ürünleri haline, işleme veya başka bir yetiştiricilik tesisine nakilleri ile canlı olanlarının nakillerinde  kullanılacak belgeler, bu belgelerin düzenlenmesi ve düzenlenmesinden istisna tutulacak miktar, tür ve yerler Tebliğ ile belirlenir."

     MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

     MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX⁄1994E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.

    ^