Mevzuattaki Son Değişiklikler

Adet: 86

31 Ağustos 2019

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)


31.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4.9.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30874 R.G. Tarihi: 31.8.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEB ...
31 Ağustos 2019

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 8.5.2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30874 R.G. Tarihi: 31.8.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA ...
31 Ağustos 2019

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


31.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 19.1.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30874 R.G. Tarihi: 31.8.2019 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 1 ...
31 Ağustos 2019

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)


31.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, sermaye piyasasında faaliyette bulunacak gayrimenkul değerleme kuruluşlarının yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve yetkilerinin kaldırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 30874 R.G. Tarihi: 31.8.2019 Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNACAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI HAKKINDA TEBLİĞ (III 62.3) ...
29 Ağustos 2019

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)


29.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30873 R.G. Tarihi: 29.8.2019 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 75) 29/7/19 ...
28 Ağustos 2019

5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca, Ödediği Katma Değer Vergisi Esas Alınarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığına Red ve İade Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1482)


28.8.2019 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan bu Karar, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Ödediği katma değer vergisi esas alınarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığına red ve iade yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
R.Gazete No: 30872 (Mük.) R.G. Tarihi: 28.8.2019 Karar Sayısı: 1482 Karar Tarihi: 28.8.2019 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi ...
28 Ağustos 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/27)


28.8.2019 R.G. tarihli bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2019 yılında bu Tebliğin yayım tarihine kadar yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2020 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.
R.Gazete No: 30872 R.G. Tarihi: 28.8.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/27) Kapsam MADDE 1 – (1 ...
27 Ağustos 2019

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


27.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik ile; 29.12.2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 30871 R.G. Tarihi: 27.8.2019 Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİK ...
24 Ağustos 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ


24.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğ ile 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2009/4) yürürlükten kaldırılmıştır.
R.Gazete No: 30868 R.G. Tarihi: 24.8.2019 Ticaret Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/4)'İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ ...
24 Ağustos 2019

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/08/2019 Tarihli ve 8508 Sayılı Kararı


24.8.2019 tarihli Resmi Gazete'de 8508 sayılı BDDK kararı yayımlanmıştır.
R.Gazete No: 30868 R.G. Tarihi: 24.8.2019 Bankac ılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI Karar Sayısı: 8508 Karar Tarih ...