R.Gazete No: 30995

R.G. Tarihi: 31.12.2019

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 12/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 26 ncı maddesinde yer alan "31/12/2019" ibaresi "31/12/2020" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    EM/3154E.496 (Enerji Mevzuatı) ve

     

    XXX/5087E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.