R.Gazete No: 30995

R.G. Tarihi: 31.12.2019

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

HAYVANSAL GIDALAR İÇİN ÖZEL HİJYEN KURALLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK  1

 

MADDE 127/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "31/12/2019" ibaresi  "31/12/2021" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 88 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür."

 

MADDE 3Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXI/0560E.480 (Gıda Mevzuatı) ve

     

    XXX/4674E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgelerdedir.