R.Gazete No: 30801

R.G. Tarihi: 14.6.2019

Karar Sayısı: 1143

Karar Tarihi: 13.6.2019

 

Ekli "Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞTARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 1

 

MADDE 1-18/8/2010 tarihli ve 2010/814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 7/5/2010 tarihli ve 2010/445 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ve 14/3/2019 tarihli ve 821 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanan, mezkur Anlaşmaya ait Protokol I'in yerini alan, 30 Ocak 2018 tarihli Protokol I uyarınca, Sırbistan Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir."

 

MADDE 2- Aynı Kararın 2 nci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Tablo

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı

Tarife Kontenjanı Dönemi

Uygulanacak — Gümrük Vergisi (%) / — Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %'si) / — Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)

02.01

Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş)

5.000 Ton

01.01-31.12

0

02.02

Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş)

0602.40.00.00.00

Güller (aşılı veya aşısız)

100 Ton

01.01-31.12

0

0602.90.41.00.11

Çelikler

200 Ton

01.01-31.12

0

0602.90.41.00.12

Fidanlar

0602.90.41.00.29

Diğerleri

0602.90.46.00.00

Çıplak kökleriyle birlikte olan

200 Ton

01.01-31.12

0

0602.90.47.00.00

Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar

0602.90.48.00.00

Diğerleri

 

06.03 (0603.90.00.00.00 hariç)

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış)

5 Ton

01.01-31.12

0

0701.10.00.00.00

Tohumluk

500 Ton

01.01-31.12

0

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

1.500 Ton

01.06-30.09

i

0703.90

Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler

500 Ton

01.01-31.12

ii

0704.90.10.00.11

Beyaz lahana

500 Ton

01.01-31.12

0

0704.90.10.00.12

Kırmızı lahana

0706.10

Havuçlar ve şalgamlar

1.000 Ton

01.01-31.12

iii

0708.10

Bezelye (Pisum sativum)

50 Ton

01.01-31.12

0

0708.90

Diğer baklagiller

100 Ton

01.01-31.12

0

0709.60

Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler

200 Ton

01.07-30.09

iv

0710.21.00.00.00

Bezelye (Pisum sativum)

700 Ton

01.01-31.12

0

0710.22.00.00.00

Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.)

600 Ton

01.01-31.12

0

0710.40.00.00.00

Tatlı mısır

2.000 Ton

01.01-31.12

V

0713.90

Diğerleri

250 Ton

01.01-31.12

0

0811.10

Çilek

300 Ton

01.01-31.12

0

0811.20

Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier(bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü

1.000 Ton

01.01-31.12

0

0811.90.75.00.00

Vişne (Prunus cerasus)

300 Ton

01.01-31.12

0

0813.20.00.00.00

Erik

400 Ton

01.01-31.12

0

0909.61.00.00.00

Ezilmemiş ve öğütülmemiş [yalnız rezene tohumları ve ardıç meyvaları]

250 Ton

01.01-31.12

0

0909.62.00.00.00

Ezilmiş ve öğütülmüş [yalnız rezene tohumları ve ardıç meyvaları]

0910.99

Diğerleri

200 Ton

01.01-31.12

0

1001.99.00.00.11

Adi buğday

10.000 Ton

01.01-31.12

0

1001.99.00.00.12

Mahlut

1001.99.00.00.13

Kaplıca (kızıl) buğday

1005.90

Diğerleri

5.000 Ton

01.01-31.12

0

1008.30.00.00.00

Kuş yemi

200 Ton

01.01-31.12

0

1201.90.00.00.00

Diğerleri

5.000 Ton

01.01-31.12

0

1206.00

Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)

15.000 Ton

01.01 -31.12

0

 

1208.10

Soya fasulyesinin unu ve kaba unları

1.000 Ton

01.01-31.12

0

1209.10.00.00.00

Şeker pancarı tohumları

200 Ton

01.01-31.12

0

1209.21.00.00.00

Yonca tohumu

200 Ton

01.01-31.12

0

1209.29.45.00.11

Vicia sativa L. türü fiğ

200 Ton

01.01-31.12

0

1209.29.45.00.12

Diğer tür fiğ

1209.29.45.00.13

Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar

1209.29.45.00.14

Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)

1209.29.45.00.15

Tavus otları (Agrosties) tohumu

1209.29.80.00.11

Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.)

200 Ton

01.01-31.12

0

1209.29.80.00.12

Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları

1209.29.80.00.13

Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları

1209.29.80.00.14

Korunga (Onobrychis sativa L.)

1209.29.80.00.15

Burçak (Vicia ervilia Willd.)

1209.29.80.00.16

Sorgum tohumu

1209.29.80.00.17

Yem şalgamı tohumu

1209.29.80.00.18

Diğerleri

1209.91.80 (1209.91.80.00.11 hariç)

Diğerleri

200 Ton

01.01-31.12

0

1209.99.10.00.00

Orman ağaçlarının tohumları

200 Ton

01.01-31.12

0

1211.90.86

Diğerleri

200 Ton

01.01-31.12

0

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği tohumu yağı

25.000

01.01-31.12

0

1512.19.90.00.11

Ayçiçeği tohumu yağı

10.000

01.01-31.12

0

15.17

Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)

100 Ton

01.01-31.12

20%

1518.00.31.00.00

Ham olanlar

50 Ton

01.01-31.12

0

16.04

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler

100 Ton

01.01-31.12

5%

17.04

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

1.000 Ton

01.01-31.12

iii

18.06

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

750 Ton

01.01-31.12

iii

 

1901.10

Bebek ve küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar (perakende satılacak hale getirilmiş)

300 Ton

01.01-31.12

V

19.02

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)

750 Ton

01.01-31.12

vi

1902.20.30

Ağırlık itibariyle %20'den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil)[yalnızca Yenipazar Mantısı]

500 Ton

01.01-31.12

0

19.05

Ekmek, pasta,kek bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, prinç kağıdı ve benzeri ürünler

1.000

01.01-31.12

vi

2001.10.00.00.00

Hıyarlar ve kornişonlar

200 Ton

01.01-31.12

0

2001.90.30.00.00

Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)

200 Ton

01.01-31.12

V

2004.90.50.00.11

Bezelye

200 Ton

01.01-31.12

vi

2004.90.50.00.12

Taze fasulyeler

20.08

(2008.11.10.00.00, 2008.19.19, 2008.19.95, 2008.19.99.00.11, 2008.19.99.00.12, 2008.30, 2008.99.85.00.00, 2008.99.91.00.00 hariç)

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)

200 Ton

01.01-31.12

vi

20.09 (2009.11, 2009.12.00.00.00, 2009.19, 2009.31, 2009.39, 2009.71, 2009.79 hariç)

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın

200 Ton

01.01-31.12

0

21.04

Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

50 Ton

01.01-31.12

0

 

2105.00

Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)

150 Ton

01.01-31.12

V

2106.10.20.00.11

Diyet mamaları

100 Ton

01.01-31.12

0

2106.10.20.00.19

Diğerleri

2106.90

Diğerleri

100 Ton

01.01-31.12

V

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

500 hl

01.01-31.12

vi

2309.10

Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)

500 Ton

01.01-31.12

0

2309.90

Diğerleri

500 Ton

01.01-31.12

0

 

 

i: 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının 'Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30'u uygulanır.

ii: İthalat Rejimi Kararının 'Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %30'u uygulanır.

iii: İthalat Rejimi Kararının 'Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %40'ı ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %'si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %40'ı uygulanır.

iv: 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında (bu tarihler dahil) İthalat Rejimi Kararının 'Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50'si uygulanır.

v: İthalat Rejimi Kararının 'AB için Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranı ile 'AB için Tarım Payı' sütununda yer alan tarım payı uygulanır.

vi: İthalat Rejimi Kararının 'Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi' sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50'si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %'si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50'si uygulanır."

 

MADDE 3- Aynı Kararın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları, tarife kontenjanı döneminde dağıtılacak miktarları göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her tarife kontenjanı döneminde yeniden dağıtılır."

 

MADDE 4- Bu Karar, 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Karar;

     

    V/2976D.771  (İthalat Mevzuatı) No.lu belgededir.