R.Gazete No: 30709

R.G. Tarihi: 9.3.2019

 

Ticaret Bakanlığından:

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/25)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1

 

MADDE 1 3/7/2007 tarihli ve 26571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

4015.11.00.00.00

Cerrahide kullanılan eldivenler

4,5 ABD Doları/Kg*

*Kg: Brüt Ağırlık

                                                                                                                               "

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

----------o----------

 

 

 

  1. Değişiklik yapılan Tebliğ;

     

    V/976F0.782 (İthalat Mevzuatı) No.lu belgededir.