R.Gazete No: 30782

R.G. Tarihi: 23.5.2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK 1

 

MADDE 1 –16/8/2006 tarihli ve 26261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri" ibaresi "Çevre ve Şehircilik" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

----------o----------

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/3734E.01 (T.C. Külliyatı),

     

    VII/1580E.560 (Belediye Mevzuatı) No.lu belgelerdedir.