R.Gazete No: 30780

R.G. Tarihi: 21.5.2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No:75935942-050.01.04-[01/139]

Konu: FFMS 28 Murabaha ve Diğer Vadeli Satışlar'ın Yayımlanması

Karar Tarihi: 16/05/2019

 

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9'uncu maddesi uyarınca; Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarının (FFMS) mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, "FFMS 28 Murabaha ve Diğer Vadeli Satışlar"ın yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Not: Kararın tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.

----------o----------