TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA 23 HAZİRAN 1994 TARİHİNDE AKDEDİLEN HAVA

TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASINI TADİL EDEN PROTOKOLÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

R.Gazete No: 30781

R.G. Tarihi: 22.5.2019

Kanun No. 7172

Kabul Tarihi: 8/5/2019

 

MADDE 1- (1) 30 Nisan 2018 tarihinde Taşkent'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

----------o----------