R.Gazete No: 30656( Mük.)

R.G. Tarihi: 15.1.2019

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

 

YERLİ VE YABANCI HAVA ARACINA YAPILAN EMNİYET

DEĞERLENDİRMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-RAMP)'NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  1

 

MADDE 1 –23/12/2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerli ve Yabancı Hava Aracına Yapılan Emniyet Değerlendirmeleri Yönetmeliği (SHY-RAMP)'nin 3 üncü maddesinde yer alan "10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile" ibaresi "15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 437 nci maddesi ile" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

----------o----------

 

  1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;

     

    XXX/5449E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.